invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Ruimte voor professionals: videoserie Verhalen van Reinaerde

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Reinaerde heeft verhalen verzameld over cliënten die zich maximaal kunnen redden en medewerkers die de ruimte nemen.

Reinaerde is Sterk in Ontwikkeling. Om dat voor medewerkers zichtbaar en voelbaar te maken, verzamelt Reinaerde verhalen. Verhalen over cliënten die zich maximaal kunnen redden en medewerkers die de ruimte nemen. Reinaerde wil deze verhalen delen met behulp van een videoserie.

Oproep

In de introductievideo worden medewerkers opgeroepen om hun verhalen te delen. Medewerkers kunnen hun verhaal mailen naar een speciaal mailadres, een aantal daarvan wordt met behulp van interviews omgezet in video’s. Bestuurder Ella van Lingen: ‘Vertrouw op je eigen creativiteit en deskundigheid en neem meer speelruimte om  nieuwe dingen te doen of knelpunten op te lossen.’


Deel 1. Brood op de plank

In de bakkerij op De werkspecht staan cliënten tegenwoordig zelf te bakken en zij bezorgen de broden in de buurt. Dit terwijl de bakkerij eigenlijk op het punt stond om gesloten te worden.

Deel 2. Secretaresse met zorg

In het Gezondheidscentrum op de Heigraaf werkt een secretaresse die op hetzelfde terrein ook zorgtaken op zich neemt. Dat heeft zij zelf voorgesteld aan haar manager toen zij hoorde dat er minder uren voor het secretariaat beschikbaar waren.

Deel 3. Samen zaaien, samen oogsten

Begeleider op De Werkspecht heeft het initiatief genomen om meer samen te doen met mensen uit de buurt. Ze wil de buurt naar binnen halen, omdat dit beter werkt voor mensen die zelf moeilijk uit hun beschermde omgeving gaan. Buurtbewoners doen mee met bijvoorbeeld het werken in de groentekas en nemen zo een stukje begeleiding over.

Deel 4. Ondernemen: een schone zaak

Het ‘cleanteam’ van Reinaerde maakt voor Connexxion de bussen schoon. De begeleider van het cleanteam promoot de werkzaamheden als een echte ondernemer. Bijvoorbeeld door met de cliënten op het busstation in Amersfoort pennen uit te delen aan de buschauffeurs met de tekst: ‘Deze schone bus wordt u aangeboden door de cliënten van het cleanteam’.

Deel 5. Ompakken: busbegeleider wordt groepsassistent

Een busbegeleidster die ruim 20 jaar kinderen begeleidde tijdens het vervoer van huis naar het dagverblijf, kreeg te horen dat haar baan werd opgeheven. Zij heeft daarop zelf voorgesteld om als groepsassistent aan de slag te gaan en werkt nu bij ompakafdeling.

Deel 6. Hoofd, schouders, knie en teen

Een activiteitenbegeleidster van Reinaerde heeft een workshop gevolgd ‘Bewegen voor mensen met een meervoudige beperking’ en vervolgens de ruimte en budget gekregen om nieuwe bewegingsactiviteiten voor de cliënten op te zetten.

Deel 7. Voor elkaar

Een begeleidster van Reinaerde vertelt over hoe haar cliënten zich inzetten voor de samenleving. In samenwerking met Opella is door Reinaerde een boodschappendienst opgezet. Cliënten van Reinaerde doen boodschappen voor cliënten van de thuiszorgafdeling van Opella. Ook schenken cliënten van Reinaerde wekelijks koffie of soep op de markt voor de marktkoopmannen.

Deel 8. Ruimte geven, ruimte nemen

Een ambulant hulpverleenster zette haar eigen social media netwerk in om de volledige woninginrichting te verzamelen voor een vluchtelinggezin, bestaande uit een alleenstaande moeder met 5 kinderen, waarvan 3 begeleiding kregen via Reinaerde. Reinaerde steunde haar door tijd van medewerkers en een verhuisbus ter beschikking te stellen.

Afsluiting

Susanne van Wijk, manager bij Reinaerde vertelt over de communicatie met betrekking tot de organisatieontwikkeling. ‘De verhalen laten zien wat de successen zijn, wat doen we al, maar ook dat er nog geen pasklare oplossingen zijn.’

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg