invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Presentaties Zorg met technologie: doorbraak of doodlopende weg?

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Op dinsdag 8 november vond in Ede de bijeenkomst 'Zorg met technologie: doorbraak of doodlopende weg?' plaats. Technologie helpt om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. Daarnaast werken veel zorgorganisaties in de langdurende zorg aan een doeltreffender en efficiënter zorgproces met de ondersteuning van technologie. Maar een succesvolle implementatie gaat niet altijd zonder slag of stoot: Zijn de kosten te dekken? Hoe houdt u in het zorgproces de focus op het voorbehouden doel, de ondersteuning en de uitvoering? En meestal vraagt de invoering van techniek om een andere manier van werken. 22 zorgorganisaties werkten de afgelopen twee jaar in de Thematranche Technologie van In voor zorg! aan deze uitdaging. Interne projectleiders van de deelnemende zorgorganisaties deelde tijdens de bijeenkomst hun ervaringen en geleerde lessen, kregen deelnemers inzicht in een aantal belangrijke ervaren succesfactoren en valkuilen van technologietrajecten in de zorg.

Download hieronder de presentaties van de workshops die op deze dag gegeven zijn.

Workshop 1 - The sky(pe) is de limit … “een ogenblik geduld alstublieft”

Alle deelnemers van deze sessie krijgen een gratis ‘Apple’. In deze workshop laat de Baalderborg Groep zien dat beeldbellen met je eigen smartphone, tablet of laptop via Skype mogelijk is. Ze leggen uit hoe je medewerkers faciliteert met één device waarop de medewerkers ook kunnen werken met de cura app (ECD). Deze app zorgt naast kwaliteit ook nog voor efficiëntie! Voor deelname aan dit onderdeel is het belangrijk dat je een smartphone bij je hebt. In dezelfde workshop geeft RIBW Kennemerland, Amstelland en Meerlanden een presentatie. Zij zijn als organisatie in ontwikkeling. Maar hoe blijf je als organisatie doen waar je goed in bent? En welke rol neemt technologie in dit proces? Je hoort onze gezamenlijke ervaringen en aanbevelingen. Sector: VG- GGZ - Thema: beeldzorg.

  • Bekijk de presentatie 'The sky(pe) is de limit ... "een ogenblik geduld alstublieft"' (nog niet beschikbaar)

Workshop 2 - Toegankelijke domotica en beeldzorg: de sleutel ligt bij je medewerkers

In deze tweeledige workshop geven Bartiméus en Azora ieder een eigen presentatie. Het vergroten van zelfredzaamheid en eigen regie met behulp van technologie bij mensen met een visuele – verstandelijke beperking. Kan dat en hoe dan? Denk aan hulpmiddelen, toegankelijkheid en zorgvuldige implementatie. Wil je antwoord op die vragen, dan kun je terecht bij de workshop van Bartiméus. Azora vertelt hoe ze medewerkers gemotiveerd hebben om aan de slag te gaan met beeldzorg. ‘Toen we met beeldzorg begonnen dachten we dat medewerkers die app een leuke gadget zouden vinden. We verwachtten dat ze met de app wel snel aan de slag zouden gaan, maar dat cliënten motiveren waarschijnlijk lastiger werd. Uiteindelijk bleek het precies andersom te zijn: niet de cliënten waren de beperkende factor, maar de medewerkers. Medewerkers zagen beeldzorg als een bedreiging. Dat ze met beeldzorg in dezelfde tijd meer cliënten zouden gaan helpen, geloofden ze niet.' Sector: Visueel beperkten-Wijkverpleging - Thema: beeldzorg en innovatie methodiek.

Workshop 3 - Van inspiratie naar realisatie

Yulius en Humanitas schetsen gezamenlijk een mooi beeld van ervaringen en succesfactoren voor de invoer van zorgtechnologie en digitalisering als logisch onderdeel van de zorgverlening. Daar waar Humanitas de kant van het inspireren en informeren nader belicht, zoomt Yulius in op het implementeren en samenwerken in de praktijk (zowel met cliënten als professionals onderling). Toegespitst op beeldbellen. Een interactieve presentatie van twee uiteenlopende organisaties, waardoor je zeker geïnspireerd zal worden! Sector: Wijkverpleging – GGZ - VVT - Thema: beeldzorg.

Workshop 4 - Zelfsturende teams en technologie een (mis)match?

Zelfsturing, zelfredzaamheid en zorgtechnologie, wat verbindt deze aspecten en gaat dit samen? Wat zijn kenmerken voor de zelfsturing binnen de organisatie en wat voor een invloed heeft dit op de implementatie van zorgtechnologie en de zelfredzaamheid? Zorgaccent vertelt over haar ervaringen. En wat levert een cliënt gedreven aanpak als aanjager van innovatie bij zelfsturende teams op? Bij de aanvullende workshop ‘De cliënt vertelt het ons’ wordt u meegenomen in hoe zorgtechnologie op maat een plek krijgt binnen de resultaatverantwoordelijke teams bij Frion. Deze onderwerpen komen aan de orde tijdens de workshop van Zorgaccent en Frion. Sector: Wijkverpleging – VG - Thema: beeldzorg – cliënt gedreven technologie.

Workshop 5 - Ik doe het zelf, tenzij…

We doen alles zelf, maar voor veel van ons komt er een moment waarop dit niet meer mogelijk is. Op dat moment is het prettig om ondersteuning te krijgen. IrisZorg en Hanzeheerd tonen twee voorbeelden waarop dat mogelijk is. Hanzeheerd ondersteunt mensen met Anne, een virtuele assistente en IrisZorg ondersteunt mensen met een verslaving en heeft speciaal voor hen een game ontwikkeld. Sector: GGZ- Ouderenzorg intramuraal - Thema: serious gaming – cliënt gedreven technologie.

Workshop 6 - De do’s en don’ts voor succesvolle invoering van beeldbellen

De invoering van videobellen bij cliënten met een psychische kwetsbaarheid en Maatschappelijke opvang wordt in beeld gebracht. Onderwerpen, die onder andere aan bod komen in de workshop van LEVANTOgroep en RIBW Gooi & Vechtstreek, zijn: projectaanpak, ervaringen van cliënten en medewerkers met technologie en de technische ondersteuning. Deelnemers krijgen inzicht in de do’s en don’ts voor succesvolle invoering. Sector: GGZ - Thema: beeldzorg,

Workshop 7 - Hoe zorg je dat technologie past bij de vraag van de cliënt?

In deze tweeledige workshop geven Tangenborgh en Rosengaerde ieder een eigen presentatie. Tangenborgh laat je graag ervaren hoe je de behoefte aan technologie kan inventariseren zonder dat het woord technologie wordt gebruikt. Immers zowel klanten als medewerkers weten vaak niet waar behoefte aan technologie ligt. De visie van Tangenborgh is dat ze alleen technologie inzetten die context gebonden en op basis van behoefte is. Daarom startte Tangenborgh met het maken van Persona’s. In de workshop leggen ze deze methodiek uit en gaan de deelnemers ermee aan de slag. Rosengaerde laat in de workshop zien dat iedere cliënt uniek is. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Niemand in het netwerk van de klant wordt vergeten. Maar hoe doe je dat? Hoe inventariseer je deze behoefte? We hebben hiervoor een cliëntassessment technologie ontwikkeld en delen graag onze ervaringen. Sector: Verpleeghuiszorg - Thema: Cliënt gedreven technologie.

Workshop 8 - Alles in beeld?

In de workshop ‘Alles in beeld?’ van Gors en Allévo wordt op interactieve manier ingezoomd op beeldbellen bij ouderen en mensen met een beperking. Wat vergt het en wat levert het op? Sector: Wijkverpleging – VG - Thema: beeldzorg.

Workshop 9 - De rol van beeldzorg in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Hoe maak je van een overtuigd tegenstander uiteindelijk een ambassadeur voor beeldzorg? Een jaar geleden startte De Waerden het aanbod van online ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke)beperking. Met een duidelijke visie op deze nieuwe manier van ondersteunen. Toch was het niet de visie die weerstanden heeft omgezet in (enthousiaste) participatie. Wat het wel was, hoor je in deze presentatie uit (on)verwachte hoek. En hoe realiseer je je droombeeld? Dichterbij toont in deze workshop ook de impact van beeldzorg op primaire processen in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Sector: VG - Thema: beeldzorg.

Workshop 10 - Innoveren met voorbedachten rade!

Brabantzorg gaat samen met jou en de andere deelnemers op een interactieve wijze aan de slag met een innovatiemethodiek. Leer in 1,5 uur tijd of een innovatie meerwaarde heeft, haalbaar en schaalbaar is voor jouw organisatie! Sector: VVT - Thema: innovatie methodiek.

Workshop 11 - Meer welbevinden met technologie

Wat is welbevinden? En hoe draagt technologie bij om het welbevinden van de cliënt te verhogen?
In deze actieve sessie van TriviumMeulenbeltZorg leer je het proces cliënt gedreven te sturen met de inzet van technologie niet als doel, maar slechts als middel. Sector: Verpleeghuiszorg - Thema: cliënt gedreven technologie.

Workshop 12 - De Driehoek is uitgeluisterd

Er worden live sketches uitgevoerd door cliënten, verwanten en medewerkers. Hierdoor nemen wij de aanwezigen mee in de reis die Stichting Zuidwester in de Thematranche Technologie gemaakt heeft. Van massaal aanbod naar individueel maatwerk. Sector: VG - Thema: technologie voor nachtzorg.

Workshop 13 - Een succesvolle pilot is geen garantie voor succesvolle opschaling

Siza is gestart met het ontwikkelen van een zorgtechnologie implementeer toolkit om het traject van opschalen meer kans van slagen te geven. Wil je hier meer over weten? In de workshop vertellen we je er graag alles over. Sector: VG - Thema: innovatiemethodiek.

  • Bekijk de presentatie 'Een succesvolle pilot is geen garantie voor succesvolle opschaling' (nog niet beschikbaar)

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg