invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Workshop Mariëtte Ouwehand (Coloriet): Strategisch opleiden en eigen regie voor professionals

Gepubliceerd op:

Mariëtte Ouwehand is manager P&O en Kwaliteit bij Coloriet. Deze organisatie heeft de ambitie om een hoge mate van zelforganisatie door medewerkers en teams te realiseren met oog voor professionele standaarden. Naast regie op het eigen werk zijn ook de regie op de eigen inzetbaarheid evenals het continu leren & ontwikkelen belangrijke doelstellingen. Daarbij hanteren zij uitgangspunten van het zelfsturend leren en ontwikkelen. Hoe Coloriet vorm geeft aan het strategische personeelsbeleid en het leren en opleiden vertelt Mariette Ouwehand tijdens de HRD-netwerkbijeenkomst 'HR-/opleidingsplan onderdeel zorginkoop verpleeghuizen 2016!' in een workshop. Zij gaat het gesprek aan over de vraagstukken die zich voordoen en wat nodig is om gedragsverandering te realiseren.

Bij aanvang van de workshop krijgt iedereen een klein, wit stemkastje. Mariëtte start met een korte PowerPointpresentatie. Ze vertelt over de uitdagingen waar Coloriet op dit moment voor staat:

  • Voortdurend verbeteren van de kwaliteit van zorg en op die manier waarde toevoegen voor de cliënt & de maatschappij.
  • Medewerkers maximaal toerusten op de veranderende zorg en te ondersteunen bij het ‘zorgen dat’.
  • Duurzaam financieel gezond blijven en flexibel mee blijven bewegen met externe veranderingen.

Vervolgens presenteert Mariëtte 17 stellingen met steeds vier antwoordmogelijkheden. Nadat alle 17 stellingen zijn beantwoord, gaat de groep in gesprek over de uitkomsten.

Overeenkomsten en verschillen

Op sommige stellingen wordt eensgezind gereageerd. Het meest interessante gesprek gaat echter over de verschillen. Hoe ervaren de deelnemers bepaalde zaken binnen hun organisatie? De een kiest voor een bepaalde methode, terwijl deze bij de ander niet werkt. Door gebruik van de stellingen en de stemkastjes komen de deelnemers snel tot steeds andere gespreksonderwerpen.

Bijvoorbeeld vraag 4 uit de eerste workshop: reflectie op eigen gedrag moet je structureel organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. Sommige organisaties vinden dat reflectie op eigen gedrag helemaal niet nodig is door middel van intervisie. Er zijn zoveel andere manieren mogelijk om te reflecteren op het eigen gedrag. Soms is reflectie niet georganiseerd per team, maar per functiegroep. Zo leer je van elkaar en kun je ook buiten je eigen team leren.

Alle deelnemers zijn benieuwd naar de uitkomsten van de stellingen. Soms zijn de uitkomst verrassend en wil men er graag over in gesprek. Sommige stellingen bevestigen waar men in de organisaties mee bezig is. Het delen van bevestiging is ook prettig. De stemkastjes geven een boost aan het inhoudelijk gesprek.

Verslag door Damiët Kuin

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg