invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag transitiebijeenkomst Bunschoten (17 juni 2014)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseerde in mei en juni 2014 in samenwerking met veldpartijen regionale transitiebijeenkomsten over de Hervorming langdurige zorg. 

Transitiebijeenkomst Bunschoten

Op 17 juni 2014 vond de transitiebijeenkomst in de Eemlandhoeve in Bunschoten plaats. Daar Utrechtzorg als praktijkvoorbeeld uitgelicht.

Utrechtzorg

Anne van Riet-Keulen, manager Utrechtzorg sinds 2009. Utrechtzorg was toen nog niet veel meer dan een vacaturesite. Wat is Utrechtzorg nu? Utrechtzorg wil de arbeidsmarkt in zorg en welzijn in de provincie Utrecht en Gooi- en Vechtstreek in balans brengen. Zowel voor wat betreft deskundig als voldoende personeel; zodanig dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Een belangrijke activiteit van de organisatie is het inzetten op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Stichting met 5,5 fte, regionale arbeidsmarktorganisatie deels gefinancierd door het ministerie van VWS en deel door de werkgevers. Ongeveer 60 procent van de zorgorganisaties is aangesloten, 65 in totaal. Van organisaties als Utrechtzorg zijn er 16 in heel Nederland (RegioPlus), waarmee zij een landelijke dekking hebben gecreëerd.

Trendbreuk

Er is een trendbreuk in de werkgelegenheid, zegt Van Riet. 'Zorg was altijd een banenmotor. Nu is sprake van behoorlijke krimp. Bovendien vraagt de zorg andere competenties dan voorheen.' Van Riet schetst een aantal uitdagingen voor het arbeidsmarktbeleid. Van strategisch personeelsbeleid (een must) tot blijvend investeren in stageplaatsen. Van kiezen tussen investeren in zittende werknemers of nieuwe werven en verstandig mobiliteitsbeleid.

Van Riet vertelt over het sectorplan zorg: sectorplannen zijn bedoeld als crisismaatregel om de werkloosheid op korte termijn op te vangen. De zorg heeft niet zo zeer last van de crisis, maar heeft wel behoefte aan het voor de korte termijn opvangen van de gevolgen van de neerwaartse arbeidsmarkt en voor de lange termijn aan het versterken daarvan. Voor Utrechtzorg sluit deze ambitie mooi aan bij wat ze al deden, zegt Van Riet.

Behoeftepeiling

Voor het Sectorplan heeft Utrechtzorg navraag gedaan naar de behoeften die er zijn. Regionale plannen moeten namelijk wel branchebreed gedragen worden. De behoeften bleken te liggen op het vlak van maatregelen als opleiden, vitaliteit en mobiliteit en instroom van jongeren.
Voor de uiteindelijke aanvraag hebben 39 zorgwerkgevers mede ingediend.

Van Riet dacht dat ze het goed voor elkaar had; maar veel partijen bleken fors te hebben ingetekend; ook Actiz en VGN. Er was in totaal 100 miljoen voor de zorgsector. Van opleidingsactiviteiten (67,5 mio) tot mobiliteitbevorderende activiteiten (32,5 mio). Voor deze regio was er 6 miljoen beschikbaar; de uiteindelijke verdeling onder de organisaties vond plaats op basis van
FTE.

Wat is de opbrengst van het sectorplan? Belangrijk is dat door de samenwerking tussen werkgevers en gemeenten inzicht ontstaat in wat dat oplevert: een focus in de arbeidsmarktproblematiek en een human capital-agenda. De meerwaarde tenslotte is volgens Van Riet dat explicitering van de gezamenlijke opleidingsbehoefte een heldere vraagstelling richting onderwijs oplevert. “Individueel kunnen we dat niet bereiken, maar gezamenlijk wel.” Regiozorg moet daar regie op voeren vindt ze.

Verworven rechten

In de media blijkt een momenteel een wat eenzijdig beeld te worden geschetst, met nadruk op de behoefte aan hoger opgeleid personeel, ten koste van lager opgeleiden. Volgens Van Riet is het beeld complexer dan dat. De ene organisatie wil hoger opgeleid personeel, terwijl andere organisaties zitten te springen om lager opgeleid personeel, dat ze zelf willen opleiden. Het is lastig om er één lijn in te ontdekken, zegt ze.

Over mobiliteit legt ze de vinger op een gevoelige plek. Want eigen regie voeren is een lastige voor veel medewerkers in de zorg. Mensen zijn geneigd om de nadruk te leggen op verworven rechten en vinden het moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Verslag: Ellen Kleverlaan

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg