invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag sessie: Ateliers in de eerste lijn, de kunst van geïntegreerd samenwerken

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Tijdens het In voor zorg-symposium 'Zorg vormgeven in de wijk', verzorgden ZZG Zorggroep en GGD Gelderland Zuid een presentatie over Ateliers in de eerste lijn: de kunst van geïntegreerd samenwerken. De sprekers waren: Gerard Molleman, manager gezondheidsbevordering & epidemiologie (GGD Gelderland Zuid) en Marcel de Groot, programmadirecteur eerste lijn (ZZG Zorggroep).

Van versnipperende zorg naar samenhangende zorg? Een eerstelijns atelier is dé plek waar deze omslag plaatsvindt. Huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en gezondheidsmakelaars werken in bestaande eerstelijns gezondheidscentra op wijkniveau samen aan gezondheid en zelfstandigheid. Het eerstelijns atelier is opgezet door ZZG zorggroep, twee eerstelijns gezondheidscentra, een HOED (Huisartsen Onder Een Dak), de afdeling eerstelijns geneeskunde van het UMC St. Radboud en GGD Gelderland Zuid.

Zorg in de wijk

Hoe zorgen we dat we mensen met complexe zorgproblematiek toch in hun eigen omgeving kunnen houden? Rondom Nijmegen zijn in 9 wijken ‘kennisateliers’ georganiseerd om de specifieke gezondheidsproblematiek van de wijk aan te pakken. Om te bepalen welke zorg er in een wijk nodig en gewenst is, begin je met het opstellen van een wijkanalyse en stel je vervolgens samen met bewoners en professionals vast welk gezondheidsprobleem je wilt aanpakken.

Wijkanalyse

Met behulp van cijfers van bijvoorbeeld de GGD, de gemeente, zorgverzekeraars, GGZ en JGZ wordt een beeld gemaakt van hoe de wijk scoort op gezondheidscriteria ten opzichte van het gemiddelde van de gemeente. Daarbij wordt een stoplicht-methode gehanteerd; groen betekent dat de wijk beter scoort dan het gemiddelde, oranje betekent gemiddeld en rood betekent dat de wijk op dat punt slechter scoort. Het gaat dan om zaken als leefstijlkenmerken, contacten met eerstelijnszorg en farmacie. Het is daarbij heel belangrijk dat de cijfers betrouwbaar zijn, want deze vormen het uitgangspunt voor het gesprek met bewoners en professionals.

Burgerparticipatie

Als de wijkanalyse aangeeft waar de aandachtspunten voor een wijk op gebied van gezondheid liggen, wordt gekeken welke eerstelijnszorgverleners er in de wijk actief zijn om een sociaal wijkteam te kunnen formeren. Dan wordt gekeken of bewoners in de wijk samen met de professionals kunnen bepalen welk probleem zij willen aanpakken. Alleen als daar consensus over bestaat kan het project van start gaan. Het is vaak lastig om burgers te betrekken en de participatiegraad en methode verschillen per wijk. Er kan een oproep gedaan worden via een wijkkrant, een website, er kan een bewonersbijeenkomst georganiseerd worden, de wijkraad kan ingeschakeld worden of er kan een wijkenquête worden uitgezet.

Voorbeeld

In één van de wijken bleken relatief veel ouderen last te helpen van eenzaamheid en daardoor onnodig vaak een beroep te doen op eerstelijnszorg. Er is een signaleringskaart ontwikkeld en met diverse hulpverleners zijn vervolgacties afgesproken.

Verslag door Vera Hendrikse

Meer weten over het In voor zorg-symposium 'Zorg vormgeven in de wijk'

Meer weten over bijeenkomsten van In voor zorg!?

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg