invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag In voor zorg-bijeenkomst communicatieadvies en social media in langdurige zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

'Veranderen in de zorg betekent ook veranderen in de manier waarop je met je doelgroepen communiceert. Nieuwe en social media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook bieden kansen die je kunt benutten.' De inleiding van Saskia ter Kuile van In voor zorg! zet de deelnemers van de bijeenkomst over strategisch communicatieadvies en social media direct op het juiste spoor: ontdek, ervaar en leer!

Tijdens de plenaire inleiding van het programma is communicatiestrateeg Luc Beurskens van Bfocussed realistisch over het effect van veranderingen: 'Realiseer je dat veranderingen niet echt leven op de werkvloer. Daar blijven medewerkers alles gewoon doen zoals ze dat gewend zijn.' Een veranderingstraject is daarom nodig. 'En daarvoor moet je eerst draagvlak creëren bij de beleidsmakers en het management', is de ervaring van Beurskens. De kapstok voor zijn verhaal is het In voor zorg-traject dat hij begeleidde bij zorgorganisatie Proteion. Het project Zorg op afstand moest ervoor zorgen dat cliënten met de juiste ondersteuning en technische infrastructuur en hulpmiddelen langer thuis kunnen blijven wonen. Een enorme operatie waarbij 9000 cliënten samen met 4000 medewerkers en 1500 vrijwilligers de zorg vormgeven. Hoe pak je dat aan?

De moed om te volgen

Een korte film van een dansende man maakt duidelijk dat veranderingen ingezet worden door een moedige eerste persoon die anderen enthousiasmeert hem te volgen. Beurskens vult aan: 'Daar is moed voor nodig en door de vorming van kleine groepjes ontstaat een beweging die het volgen veel gemakkelijker maakt. Die beweging moet je publiek maken. Geef mensen aandacht en houd ze op de hoogte zodat ze enthousiast blijven en daarmee anderen enthousiasmeren.'

Met een aantal bekende communicatietheorieën zoals de doelgroepencirkel maakt Beurskens de aanwezigen, voornamelijk communicatieprofessionals, duidelijk hoe je op basis van cirkels van invloed systematisch kunt bepalen welke stappen je kunt ondernemen om de gewenste veranderingen te bereiken. ‘Overtuig je doelgroepen van de noodzaak en het waarom van de gewenste verandering. Converseer in plaats van je doelgroepen te informeren. En communicatie is van de beleidsmakers. Help ze daarbij’, is zijn nadrukkelijk advies.

 Luc Beurskens met publiek

Doe het samen: co-creatie

Hoofd Telezorg John Rietman van Proteion legt uit dat het verandertraject in zijn organisatie veel innovaties vraagt om het groeiende aantal ouderen, de toenemende kosten en het grotere aantal medewerkers het hoofd te bieden. 'Onder de slogan 'Paraat voor de toekomst' zijn we daarom een aantal projecten gestart zoals de Thuisservice, Zorg op afstand en het virtueel verzorgingshuis. Met technische hulp- en communicatiemiddelen bouwen we een sociaal medisch netwerk om kwetsbare ouderen heen. Daarbij staan drie thema's centraal: zelf beslissingen nemen, langer zelfstandig leven en meer binding met de omgeving.'

Het veranderingstraject dat daarvoor nodig was, kreeg vorm in samenspraak met cliënten, mantelzorgers en medewerkers. 'Co-creatie', noemt Rietman de interactie met alle betrokkenen door interviews, workshops, een ideeënbox en de inzet van sociale media. 'Maar, bedenk je wel dat veranderingen veel te maken hebben met gedrag van mensen. De techniek is ondersteunend. En als je weet dat er bijna geen zorgprofessionals zijn die Twitter gebruiken, zet dat middel dan zeker niet in om ze te bereiken', is zijn logische conclusie. Een papieren uitgave in de vorm van een 'Thuis! Special', nieuwsbrieven en een roadshow zijn daarom bij Proteion nog steeds de geëigende middelen om de medewerkers te bereiken.

Communicatiebijeenkomst

'Communicatie is iets van de organisatie'

Voor de interactieve workshops splitsen de deelnemers zich in vier groepen. In de workshop communicatiestrategie volgen de deelnemers de aanpak die Luc Beurskens schetste in zijn plenaire presentatie. Hij en zijn collega Peter Muller, begeleiden elk een groep bij het doorlopen van de stappen die nodig zijn om draagvlak de creëren voor nieuw beleid of een nieuw product. De deelnemers worden op basis van een eigen voorbeeld van een innovatie of nieuw in te voeren beleid direct aan het werk gezet.

Kleine groepjes zetten op een rij waarom het gekozen onderwerp belangrijk is en wat het belang is voor de verschillende doelgroepen. De ringen van invloed maken de deelnemers duidelijk wie betrokken wordt bij welk gedeelte van het veranderingstraject. Workshopleider Peter Muller: 'Als communicatieadviseur is het je rol beleidsmakers of projectleiders zelf instrumenten in handen te geven om communicatie een plek te geven in hun dagelijks werk. Maak communicatie iets van de organisatie. Doelgroepen zijn leidend, denk daarom in behoeften. Zij bepalen wat de urgentie is. En weet wat er leeft, zodat je daar op in kunt spelen. Alleen in contact met je doelgroepen kom je van informeren naar converseren.'


Succesvolle communities maken

'Stel je doelen', is het heldere advies van Lottie Pohlmann van In voor zorg! in de workshop over het gebruik van communities in de zorg die ze samen met adviseur Pieter van den Haak van e-nnovo verzorgt. 'Bedenk waarom je een community wil inzetten en bepaal vooraf wanneer het een succes is. Je doelgroepen geven daarbij de richting. Vraag je af welke behoeften ze hebben en wat je van ze verwacht.' Als succesvol voorbeeld noemt ze de community voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen van mijnzorgnet.nl. In bijna twee maanden tijd hebben de ruim 1100 leden de community bijna 70.000 keer bezocht. Pohlmann: 'De doelgroep heeft erg veel vragen die voor een groot deel afgevangen kunnen worden door de antwoorden via de community te communiceren.' Concrete tip die ze de deelnemers geeft is te zorgen voor een goed boegbeeld. 'Iemand die een autoriteit is op zijn of haar gebied en een goede reputatie heeft. Zorg ook voor een communitymanager, zorg voor overzicht, maak leden zichtbaar en nodig je publiek uit om vragen te stellen.' De 90-9-1-regel gaat eigenlijk altijd op, leren de deelnemers: van elke 100 bezoekers kijkt 90%, reageert 9% en 1% zet zelf iets op de community. 'Daarom heb je in de meeste gevallen een behoorlijke ledenmassa nodig om een succes van je community te maken.'

Workshop Communities in de zorg

Geen 9 tot 5 mentaliteit

Na afloop van de workshops volgt een plenaire vragenronde. Hier krijgt vooral het onderwerp Twitter veel aandacht door vragen van de aanwezigen. Astrid Oostveen, webmanager bij Altrecht en verantwoordelijk voor de workshop Twitter voor gevorderden, drukt de aanwezigen op het hart zich niet te veel zorgen te maken over de tijd die Twitter vraagt. 'Maar bij het medium past geen 9 tot 5 mentaliteit. Het gaat altijd door.' In voor zorg-communicatiemanager Saskia ter Kuile benadrukt dat het bij Twitter zaak is om de interactie op te zoeken. De overall conclusie komt van Luc Beurkens: 'Communicatie is een taak van de gehele organisatie, social media horen daar bij.’

Workshop Astrid Oostveen

Meer weten

Presentaties

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg