invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Transitie langdurige zorg vraagt om loslaten

Gepubliceerd op:

‘Laten we ruimte geven aan professionals en geen nieuwe systemen gaan bedenken’, verzuchtte Hendrik Hoeksema (wethouder in Oss) tijdens de werkconferentie In voor zorg! Naar een waardevolle toekomst, 24 juni in de RAI. ‘Geen nieuwe zorgkantoren in het leven roepen alsjeblieft.’ Hoeksema sprak tijdens deze werkconferentie over de vraag hoe een gemeente het best kan voorsorteren op de transitie in de langdurige zorg. Door los te laten dus, was zijn duidelijke overtuiging. Door de professionals in de zorg gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor het beschikbare budget en dit – met directe betrokkenheid van de cliënten – ook samen te verdelen.

‘De professional is ook degene die de indicatie het best kan doen’, zei hij. Hoeksema introduceerde zichzelf dan ook als een bestuurder die de transitie in de langdurige zorg niet met angst en beven tegemoet ziet. ‘Die biedt juist kansen om de in de loop der jaren verbroken verbinding te herstellen’, zei hij. ‘We krijgen daardoor de kans om als medefinanciers van de zorg datgene te regelen waaraan de cliënten en de mensen op de werkvloer behoefte hebben. Dus zijn we eerst als gemeente maar eens met de zorgaanbieders kennis gaan maken, zodat we samen met elkaar het verhaal over de transitie konden schrijven. We willen welzijn en zorg met elkaar verbinden, en daarbij willen we niet vastlopen in verschillende financieringspotjes.’

Dat klonk wijkverpleegkundigen Sanne van Etten en Judith van Hoof van zorgaanbieder Surplus als muziek in de oren. Beiden participeren in het project Wijkzuster plus, waarin de driehoek zorg, wonen en welzijn nadrukkelijk centraal staat. ‘Vanuit Surplus zijn we ook al in gesprek met de gemeenten over hoe we dit in de toekomst gaan vormgeven’, zei Van Etten, ‘maar in de praktijk zie je nog heel veel onduidelijkheid over hoe die zorg straks daadwerkelijk ingekocht gaan worden, als die transitie echt een feit is.’
Hoe zou je dan willen dat die zorg wordt ingekocht, vroeg dagvoorzitter Lennart Booij zich af. Die wensdroom bracht Van Hoof graag onder woorden: ‘We willen als wijkzuster met de cliënt diens wensen en zorgvraag bespreken, maar ook de achterliggende vraag in beeld brengen. En daarvoor moeten we ruimte krijgen.’ Ruimte die wethouder Hoeksema graag wil geven dus.

Het is duidelijk dat Hoeksema hiermee een stap verder gaat dan de overheid met haar plannen voor de transitie in de langdurige zorg voor ogen staat. Maar daarvoor blijkt die overheid wel open te staan, zei plaatsvervangend directeur-generaal langdurige zorg bij VWS Kees van der Burg. ‘We creëren hiervoor ruimte in de twaalf samenwerkende gemeenten in de regio Oss en omstreken en we doen hetzelfde bij andere gemeenten. Het doel is helder: wat je wint door de zorg anders aan te pakken laten terugvloeien naar welzijn.’

En het gevolg dat dit – net als de hele transitie in de langdurige zorg – tot verschillen tussen gemeenten zal zorgen, schrikt hem niet af. ‘Ik hoop dat het anders zal worden per gemeente en per inwoner, afgaand op wat die inwoner nodig heeft’, zei hij. ‘Het proces is pas gelukt als verschillen ontstaan.’ De rol van de wijkverpleegkundige in dit proces is voor hem geen discussiepunt. ‘We hebben in het regeerakkoord extra geld voor de wijkverpleegkundige beschikbaar gesteld’, zei hij, ‘gebaseerd op pilots waarmee zij hebben laten zien wat hun waarde is om te bewerkstelligen dat de zorg goedkoper en beter gaan. VWS is met de wijkverpleegkundigen in gesprek. En op het moment dat wij dreigen hen weer te gaan inkaderen, moeten ze ons een schop onder de kont geven.’

Wel erkende Van der Burg dat er nog een flinke maatschappelijke opdracht ligt, om een aantal partijen ervan te overtuigen dat de transitie inderdaad cliënten ten goede komt, en dat geen mensen in de kou komen te staan. ‘Dit betekent dat we vooral met goede oplossingen voor de bijzondere groepen moeten komen’, zei hij. ‘Als we daarin slagen, denk ik dat we de angst wegnemen die bij een aantal partijen tot de wens leidt alles toch weer politiek dicht te regelen.’

Verslag: Frank van Wijck

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg