invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag: Symposium de wijkverpleegkundige en het sociale wijkteam

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Onder invloed van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 wordt veel gesproken over de wijkverpleegkundige en sociale wijkteams. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale positie in de zorg voor mensen thuis. Samen met de huisarts is zij de toegang tot de professionele zorg. In veel gemeenten maken de wijkverpleegkundigen straks deel uit van sociale wijkteams. Maar wat is precies de taak, de rol en positie van beide? En hoe ziet de samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en het sociale wijkteam er uit? Er is niet één pasklaar antwoord. Maar er zijn al wel ervaringen en praktijkvoorbeelden. 

Op 20 april vond het symposium 'De wijkverpleegkundige en het sociale wijkteam' plaats. Daarin kwam onder andere aan bod dat er verschillende varianten zijn om de functie van wijkverpleegkundige in te vullen. Welke competenties dat vergt van die wijkverpleegkundigen en wat een sociaal wijkteam is. Dat gebeurde aan de hand van vragen zoals: welke opdracht heeft het sociale wijkteam? Wat komt er kijken bij het inrichten van een team en welke verschillende disciplines horen er in thuis? En wat zijn financiële en organisatorische consequenties?

Het symposium de wijkverpleegkundige en het sociale wijkteam is een herhaling van een eerder symposium op 27 oktober 2014. Lees hier het verslag van dit symposium.

Presentaties symposium plenair

Mariska de Bont gaf tijdens het plenaire deel van het symposium op 20 april een presentatie over het profiel en de bevoegdheden van de 'wijkverpleegkundige anno nu'. Ineke Smidt gaf vervolgens haar bevindingen over de samenwerking van de wijkverpleegkundige en het wijkteam. Zij deed dit op basis van haar ervaringen als voormalig wethouder van Almere.

Presentaties workshops

Professionele ruimte voor wijkverpleegkundigen

Jennie Mast en Dieke Feliksdal van Vilans over het onderwerp 'Wat hebben wijkverpleegkundigen zelf nodig om hun rol en positie te verbeteren?'

Toewijsbare en niet-toewijsbare zorg

José van Dorst doet het onderscheid uit de doeken tussen s1 en s2: in het kort wijk- en buurtgericht werken versus individugericht werken. Meer nog zal ze spreken over de praktische bezwaren die her en der blijken en de mogelijkheden die ontstaan voor oplossingen.

De praktijk van de wijkverpleegkundige

2 wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede (Angelique Asbroek en Tiemen Claus) én 2 wijkverpleegkundigen uit de gemeente Amersfoort (Erica Huisman en Mariëlle Huisman) vertellen over hun praktijk van sociale wijkteams en de manier waarop zij samenwerking en afstemming hebben geregeld.

Workshops 'De kwaliteit'

Cassandra van den Berg gaf een beeld van de mogelijkheden voor het meten van kwaliteit bij de uitvoering van het werk dat de wijkverpleegkundige en medewerkers van sociale teams verzetten. Wie stelt de eisen? Waarop zijn die gebaseerd? En hoe zijn ze te toetsen?

Meer weten

NB: van de presentaties van Mariska de Bont, Cassandra van den Berg en Jennie Mast / Dieke Feliksdal zijn video-opnames gemaakt. Deze komen op korte termijn beschikbaar.

 

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg