invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ParkinsonNet en ZZG Zorggroep verbeteren zorg voor mensen met Parkinson

Gepubliceerd op:

ZZG Zorggroep heeft een generalistische visie op de mens en de zorg voor de mens. Toen ParkinsonNet Dick Herfst, voorzitter van de raad van bestuur van ZZG Zorggroep benaderde met het verzoek om een vorm van samenwerking te vinden, stond voor hem voorop dat die visie gedeeld of tenminste onderschreven diende te worden. Parkinson is een diagnose, zegt Herfst. Zijn zorgvisie echter, is gebaseerd op waarden. Niet de diagnose staat voorop, want dat is slechts een deel van de mens.

Zelfredzaamheid

De generalistische waarden gaan over de eigen verantwoordelijkheid van de mens, de zelfredzaamheid en de rol die het individu en zijn omgeving innemen om die zelfredzaamheid te realiseren. Het betekent dat mensen die patiënt zijn zo snel mogelijk weer naar huis gaan, als zij opgenomen moeten worden. Of zo lang mogelijk thuis blijven wonen, als zij een ziekte hebben. We moeten af van de oude verpleeghuisgedachte, als laatste plek voor mensen aan het einde van hun leven, naar het herstelhotel, waar mensen slechts tijdelijk verblijven.

Meten

Het gaat in deze visie om uitgangspunten die ongeacht de aandoening gelden. Parkinson, palliatieve zorg, kraamzorg, de lijst is in potentie schier eindeloos. Samenwerken met ParkinsonNet was voor ZZG Zorggroep belangrijk om de specialistische tweedelijns kennis binnen de organisatie te halen. En dan was er nog de mogelijkheid om onderzoek te doen. Want er moet wel gemeten worden of samenwerking ook daadwerkelijk tot betere zorg leidt.

IJsberg

Marten Munneke is directeur van ParkinsonNet. Parkinson is een ziekte die we voornamelijk kennen door het trillen van ledematen. Maar wat we zien is het topje van de ijsberg; de complexe problematiek doet een zware aanslag op de kwaliteit van leven. De ambitie van ParkinsonNet is drieledig:

  1. Het vergroten van de expertise onder zorgverleners;
  2. Het samenwerken tussen zorgverleners;
  3. Het vergroten van de patiëntgerichtheid.

Er waren in het verleden te veel zorgverleners die in aanraking kwamen met mensen met Parkinson, die er te weinig vanaf wisten.

Interactie

Met het vergroten van de kennis alleen ben je er niet, zegt Munneke; het gaat ook om de interactie tussen zorgverleners. Juist daardoor ontstaat meerwaarde. De coördinatie tussen eerste- en tweedelijnszorg bijvoorbeeld, kan nog altijd stukken beter. Munneke verhaalt over een arts die onderzoek deed naar patiënten met Parkinson in verpleeghuizen. 100 verpleeghuizen deden mee; op het totaal van 5480 cliënten werden 152 mensen met Parkinson onderzocht. Van hen bleek bij 20 % de diagnose niet te kloppen. Veel patiënten bleken bovendien onderbehandeld. Zij hadden na opname bijvoorbeeld nooit meer een aanpassing van de medicatie gehad.

Community

Nu zijn er ongeveer 50.000 patiënten in Nederland; in 2020 zal dat aantal verdubbeld zijn. In 10 jaar tijd heeft het netwerk ongeveer 2500 leden aan zich gebonden over de volle breedte van het zorgveld; zorgverleners dus. Er zijn 66 netwerken in heel Nederland. Communicatie vindt onder meer plaats via een community die zorgverleners onderling, maar ook zorgverleners en patiënten met elkaar verbindt. Op MijnZorgnet (externe link) bijvoorbeeld, kunnen patiënten een dagboek online bijhouden. Het leidt ertoe dat zorgverleners veel sneller kunnen reageren. Er hoeft immers niet te worden gewacht op het spreekuur bij de specialist eens in de 3 maanden.

Monitoren

Het betekent overigens wel extra werk voor de specialist of paramedicus; die moeten immers bijhouden of patiënten kwesties opwerpen die door hen moeten worden beantwoord. Maar het levert ook veel op: beter op de hoogte zijn van hoe het de patiënt vergaat, beter monitoren van zijn ziekte, de patiënt heeft veel meer regie en de communicatie tussen zorgverleners wordt erdoor gefaciliteerd. Dat is allemaal enorme winst.

Richtlijnen

Er zijn al verschillende Parkinsonrichtlijnen ontwikkeld voor verschillende zorgprofessionals. Met steun van In voor zorg! en in een samenwerkingsverband van Radboudumc, Buurtzorg, ZZG Zorggroep en ParkinsonNet worden deze richtlijnen voor Parkinsonzorg geimplementeerd.  Eerst regionaal en als een en ander goed is uitgekristalliseerd, is het concept natuurlijk uitrolbaar over de rest van Nederland.

De mensen in het zaaltje vandaag hebben wel vragen over hoe dat voor hun regio kan gaan uitpakken. Herfst van ZZG Zorggroep zegt dat zodra de waarden gedeeld worden, samenwerking snel gaat. Zorgprofessionals weten elkaar prima te vinden op basis van de gemeenschappelijke waarden. Neurologen en huisartsen, paramedici en wijkverpleegkundigen die thuis kunnen ondersteunen. De infrastructuur is er al; ParkinsonNet heeft immers 2500 professionals die al zijn aangesloten. Herfst benadrukt dat ZZG Zorggroep geen exclusiviteit heeft om de zorg te leveren. En dat geldt ook voor Radboudumc.

Kengetallen

Kengetallen over hoe het loopt zijn er nog niet. Daarvoor is het project nog in een te prille fase. Wat gaat er gemeten worden? Of de diagnose klopt, het aantal heupfracturen dat ontstaat, de kwaliteit van leven, zelfstandigheid, zorggebruik. Ook zorgverzekeraars zullen dat natuurlijk willen weten. Om de kwaliteit te waarborgen, moeten leden van ParkinsonNet voldoen aan een aantal voorwaarden. Die worden ieder jaar weer gemeten. De registratie is persoonlijk, dus voor iedere zorgverlener die eraan voldoet. Maar ook als organisatie kan in de toekomst een registratie worden aangevraagd. Ook toekomstmuziek: kennisbevordering via allerlei digitale middelen. Denk aan filmpjes op YouTube.

Verslag door Ellen Kleverlaan

Meer weten

 

 

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg