invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Kleinere thuiszorgorganisaties komen bijeen voor tweede masterclass+

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Op 7 februari 2012 kwamen voor de tweede keer directeuren van kleine thuiszorgorganisaties bij elkaar voor een Masterclass. Ruim 30 personen trotseerden het winterweer om naar Utrecht te komen. Thema van deze tweede lesdag was organisatie-inrichting.

Op basis van de ondersteuningsbehoefte van de organisatie worden de deelnemers verdeeld in 2 groepen. Zij gaan met elkaar in gesprek over de inkoop strategieën en mogelijkheden van samenwerking.

Samenwerking

De eerste groep bespreekt de mogelijkheden om met een aantal organisaties gezamenlijk een centrale organisatie in te richten. Een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering pak je op deze manier gezamenlijk op, bijvoorbeeld urenregistratie, declaratiesystemen en kwaliteitssystemen.

Gastsprekers Pieter Kusters en Jeroen Cremers van Decura presenteren een casus over het opzetten van een centrale organisatie voor 7 zorgboerderijen in Zeeland.

Een van de opmerkingen tijdens de discussie betreft de vraag hoe een kleine organisatie uniek kan blijven als zij samen gaat werken in een groter verband. Ook zien sommige deelnemers het risico dat samenwerking juist kan leiden tot meer administratieve lasten.

Inkoopstrategieën

Groep 2 gaat in discussie over inkoopstrategieën en over de manier waarop organisaties hierop anticiperen. Gastspreker Ron Obbens van Zorga geeft zijn visie hierop. Een aandachtspunt in zijn presentatie zijn de factoren die voor inkopers relevant zijn. Ron Obbens: ‘Inkopers hebben visiedocumenten, maar uiteindelijk is geld een belangrijke keuzefactor en zijn een goede relatie en gunning ook van belang. Er zit een onzekere factor in.’

Een van de deelnemers vult aan:  ‘Het zorgkantoor geeft aan dat zij in willen zetten op klantgericht werken en meer aandacht voor de cliënten. Ik zorg ervoor dat ik dit in mijn aanbieding een goede plek geef.  Maar uiteindelijk heb ik het gevoel dat er niet naar gekeken wordt.’  

Op welke aspecten kun je als zorgaanbieder dan wél invloed uitoefenen bij de inkoop? Deelnemers noemen een aantal mogelijke succesfactoren:

  • Onderscheidend vermogen: je moet als organisatie iets bijzonders hebben dat andere organisaties niet hebben, bijvoorbeeld een specialisme.
  • Samenwerking: omdat inkopers niet altijd met kleine organisaties in zee willen, kan het een voordeel zijn om met anderen samen te werken of wellicht consortia te vormen. 
  • Goede administratie: voor inkopers is het belangrijk dat alle administratie goed op orde is.

Het was een interactieve sessie met veel onderlinge discussie en vragen van de deelnemers.

Meer weten

Het masterclass+ traject van In voor zorg! en BTN biedt ondersteuning op maat speciaal voor kleine thuiszorgorganisaties.

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg