invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Hoe ZZG Zorggroep grip op de arbeidsmarkt kreeg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Wil Jansen, directeur Centrale Diensten van ZZG Zorggroep en René van het Erve, Collegamento Advies bezochten een jaar geleden een HBO-onderwijsinstelling en spraken daar met een grote groep eerstejaars verpleegkundigen. René: 'We vroegen: ‘Wie wil er later op een traumahelikopter gaan werken?’ Dat wilde bijna iedereen. Toen vroegen we: ‘Wie wil er laten in de wijkverpleging gaan werken?’ Slechts twee mensen staken hun hand op.' Werken voor oude mensen met chronische aandoeningen is niet sexy. En al helemaal niet als op school een al wat oudere docent met monotone stem vertelt hoe het naar zijn idee in de langdurige zorg toegaat. René van het Erve en Wil Jansen besloten de boeiende kant van het werk te laten zien. Met een flitsende clip van 90 seconden met veel hardrose kleurtjes. Maar ook met aantrekkelijke stages en met aangepaste leerafdelingen.

Benchmark met Duitse situatie

Het bezoek aan de Hogeschool paste in een bredere arbeidsmarktstrategie van ZZG Zorggroep (3.000 medewerkers en 900 vrijwilligers die zorg – van kraamzorg tot thuiszorg) bieden. Reeds in 2008 heeft ZZG Zorggroep samen met René de situatie in Duitsland geanalyseerd. Dat is interessant omdat de vergrijzing bij de oosterburen vijf jaar voorop loopt vergeleken met ons land. Bovendien kennen ze er geen AWBZ. Dat opgeteld bij dezelfde grondslagen voor het sociale bestel als in Nederland is Duitsland een mooie spiegel voor de toekomstige situatie in ons land. Met de Wmo op komst zorgden de Duitsland-vergelijkingen bij ZZG Zorggroep vooral voor urgentiebesef: de wereld van de zorg verandert snel. Heel snel. En dat heeft gevolgen voor de arbeidsmarktontwikkelingen.

Strategische personeelsplanning

Wil Jansen: 'Op grond van toekomstverwachtingen besloten we ons vooral te specialiseren in hoog-complexe zorg. In dat segment verwachten we een tekort aan professionals. We nemen nu maatregelen om tijdig goede vakmensen te vinden die op dat niveau bij ons willen komen werken.' Zo zette ZZG Zorggroep samen met het ROC een verkorte opleiding in elkaar en werden er events op touw gezet die jongeren warm maken voor de langdurige zorg. Korte films die inspelen op wat jongeren aanspreekt, ondersteunen het geheel.

De ZZG Zorggroep richtte ook een afdeling Recrutement in die zich vooral ging bezighouden met strategische personeelsplanning. 'Een kwestie van voortdurend monitoren van wat je in huis hebt, van wat er in de markt gebeurt en hoe je daar op in kunt spelen. Kijk naar je aannames, vergelijk ze met concrete cijfers die je hebt en vooral: zoek de samenwerking tussen strategisch en het tactisch niveau in je organisatie', zo hield Wil de bezoekers van de presentatie voor. Wat ZZG Zorggroep nu ook doet is het – wat zij noemen – schouwen van de resultaten. Hoe liggen de verhoudingen qua functies op een afdeling? Geven die aanleiding tot aanvullende acties in de toekomst?

Zorgbrigades en zorgzusters

ZZG Zorggroep startte ook twee nieuwe experimenten. Eén van die twee: de instelling van zorgbrigades. Wil: 'Voor laag-complexe zorg zijn nu de gemeente en corporaties aan zet. Wij willen naar vermogen daarin meedenken door de inzet van zorgbrigades waarin specifieke vakkennis kan worden toegevoegd aan de zorgverlening op wijkniveau.' Ander experiment betreft de inzet van zzp’ers in de zorg. 'Dat is de zorgzuster voor hoog-complexe zorg. Wij als ZZG Zorggroep treden op als bemiddelaars voor zzp’ers die voor onze klanten willen gaan werken. Op die manier kunnen we aanvullend professionals van buiten naar binnen halen.'

Initiatieven als de ‘Zorgbrigades’ en ‘Zorgzuster’ getuigen van een nieuwe benadering van het dagelijkse werk. Wil: 'Tot voor kort gingen we uit van functies. Maar functies en functiebenamingen leiden tot hokjesdenken. Tot een wereld waarin sommige dingen wel en andere dingen niet tot je werk behoren, zoals we dat traditioneel hebben geleerd. Daar willen we vanaf. We zoeken nieuwe combinaties waarin mensen breed aan het werk kunnen. Geen afgebakende functies meer. In de Thomashuizen en bij De Herbergier werkt het ook zo.'

Verslag door: Rob van Es

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg