invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Geslaagde In voor zorg-voorjaarsbijeenkomst in Etten-Leur

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Tijdens de eerste tropische dag van het jaar spraken deelnemers aan de In voor zorg-voorjaarsbijeenkomst in Etten-Leur met elkaar over de toekomst van de zorg. Over hoe het anders moet, maar vooral over hoe het anders kán. Elkaar ontmoeten en inspireren en op deze manier zorgen dat goede voorbeelden en initiatieven ook bij andere organisaties hun werking gaan vinden – daarom gaat het bij de bijeenkomst ‘Aan de slag met In voor zorg!’. 

Centraal staat werken vanuit aandacht en met meer vertrouwen in de capaciteiten van de werkvloer. De gastorganisatie  voor deze dag is In voor zorg-deelnemer Thebe. Casper Jacobs, directeur V&V van Thebe Breda vertelt in het openingswoord dat hij sterk gelooft in de kracht van de medewerker: 'We hebben goed om ons heen gekeken. Buurtzorg en Sensire doen het bijvoorbeeld met veel minder management. Eigenlijk is dat wat wij hier ook willen. Helemaal zonder manager kan het niet. Maar we kunnen wel het primaire proces weer de ruimte geven die het nodig heeft. Ruimte geven aan de relatie medewerker-cliënt.'

Vervolgens licht Peter Kruithof van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), kort toe waarom VWS zoveel belang hecht aan het programma In voor zorg!: De zorg staat in de toekomst voor grote uitdagingen staat, met name door een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en financiën die onder druk staan. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de kwaliteit van zorgverlening. Met name in de langdurige zorg zullen deze ontwikkelingen zich voordoen.

Het is van groot belang dat zorgorganisaties zich voorbereiden op de toekomst. Het programma In voor zorg! ondersteunt organisaties hierbij, door praktische ondersteuning te bieden bij verandertrajecten en kennis over goede voorbeelden uit te wisselen. Thebe is een goed voorbeeld. Door zelfsturende teams in te richten wordt er tegelijkertijd gewerkt aan het vergroten van de kwaliteit van zorgverlening, de medewerkerstevredenheid en de efficiency van zorgprocessen.

Workshop Thebe: Fouten bespreekbaar maken

Binnen Thebe krijgen de teams een veel grotere zelfstandigheid. Het doel van het werken met zelfstandige teams is om het eigenaarschap van de zorg en de coördinatie daarvan in handen te geven van de betrokken medewerkers. In het strategisch plan zijn de kaders hiervoor vastgelegd. Thebe verwacht dat dit leidt tot betere zorg, hogere personeelstevredenheid en een eenvoudigere en efficiëntere organisatie met minder overhead.

In de workshop licht Ger Nouws samen met collega Lydia Verheijen toe welke stappen Thebe neemt om tot zelfstandige teams te komen. Thebe wil een werkgever zijn waar medewerkers graag werken en waar goede – en betaalbare – zorg wordt geleverd. Dit kan volgens de organisatie door meer regie bij de werkvloer te leggen. Dit betekent: door teams autonoom en zelfstandig te laten werken. Redenen voor verandering zijn er genoeg, want de werkbeleving staat onder druk en er zijn tekorten op de arbeidsmarkt.

In enkele locaties van Thebe zijn ze al een eind op weg. De eerste resultaten van de nieuwe manier van werken zijn daar zichtbaar. Het personeel is gemotiveerder, de teammanager heeft grote ambities, de locatiemanager durft meer los te laten en er is een natuurlijk verloop van het middenkader.

Meer lezen over de opzet van Thebe? Lees het interview ‘Genoeg gemanaged’ en bekijk de PowerPoint presentatie 'Thebe – Zelfstandige teams' (externe link)

Workshop BrabantZorg: Wees de verandering die je wilt zijn!

Vincent Bakx en Bert Visser vertellen enthousiast over het veranderingstraject bij BrabantZorg. Zij zijn als programmamanagers vrijgemaakt om als aanjagers te dienen voor dit traject. Zelf geven ze aan dat juist deze vrije rol en het werken in een duo waarbij ze elkaar aanvullen en versterken, belangrijke succesfactoren zijn. Aan het begin van de workshop laten zij deelnemers in de zaal opschrijven wat zij van hun manager en collega’s nodig hebben om hun werk succesvol te  doen. In groepjes wordt bepaald wat de belangrijkste punten zijn. Na kort overleg blijkt dat de gekozen thema’s terug te voeren zijn naar  ‘aandacht’. Bert Visser vult aan: 'Aandacht voor de medewerker, maar ook aandacht voor de cliënt én aandacht voor de organisatie, dat zijn de drie belangrijkste kernwaarden bij Brabantzorg.' 

Vervolgens bespreken de deelnemers enkele paradoxen in de zorg. Want hoe ga je om met een groeiende (zorg)vraag bij een krimpende arbeidsmarkt en krimpende budgeten? En is het wel mogelijk om meer ondernemerschap te wensen in een gereguleerde markt? Brabantzorg pakt deze dilemma’s aan via twee programma’s. De ‘wat’ vraag wordt opgepakt door het programma Klantrelatie en de ‘hoe’ vraag door het programma Slim&Slank.

De aanpak kenmerkt zich door klein te beginnen, geen grote plannen, maar gewoon doen. Waarbij de projecten de zintuigen prikkelen. Dus zo min mogelijk nota’s of overlegvormen, maar juist visueel (door film, foto’s), audio muziek. Op deze manier zetten ze de organisatie in de beleving. Aandachtig zijn is een manier van zijn.

Meer weten over deze programma’s? Lees het interview ‘Brabantzorg brengt 5.000 medewerkers in beweging’ en bekijk de presentatie ‘5000 medewerkers in beweging' (externe link).

Workshop BrabantZorg: Van ‘lijdende’ cliënten naar leidende cliënten

In een tweede workshop van BrabantZorg vertelt teamleider Désiree Hobbelen over de cultuurverandering in haar team. Toen Désiree in het team aan de slag ging was er veel onvrede -er waren al zeker 10 teamleiders gekomen en weer vertrokken: “Ontevreden cliënten, huilende medewerkers, boze vrijwilligers en een slechte financiële situatie.”

Door deelname aan een Zorg voor Beter-traject van Vilans is het Désiree gelukt een omslag te maken in het werk. Ze startte een verbeterteam. De verantwoordelijkheid voor de veranderingen lag bij iedereen, maar het verbeterteam signaleert op welke punten verbetering nodig is. Via het verbeterbord denken medewerkers mee over oplossingen voor problemen. Na een week pakt het verbeterteam alle mogelijke oplossingen samen en zet een actie uit. Dit is een grote verandering; waar voorheen problemen alleen werden gesignaleerd, wordt er nu écht actie ondernomen om het werk anders te gaan doen.

Bekijk de PowerPoint presentatie van BrabantZorg ‘Slimme werkprocessen 2009-2010' (externe link)

Workshop Swinhoeve Groep: Wat doe je zelf en wat doe je samen

Guus Bannenberg, bestuurder van zorgorganisatie Swinhove Groep in Zwijndrecht, vertelt in deze workshop over de duidelijke parallellen tussen de visie van Corona en die van In voor zorg! Niet voor niets nemen tien Corona-participanten deel aan het In voor zorg-programma. Corona Wonen is namelijk geen instelling maar een label. 23 zorgorganisaties hebben zich inmiddels bij dit label aangesloten. Guus Bannenberg: 'Als organisatie kan je soms niet alle zorg bieden die je zou willen bieden, dan is samenwerking een oplossing.' Vanuit de zaal wordt aangevuld: 'Het mooie is dat het niet over concurrentie gaat maar over de inhoud, hoe je die kan verbeteren en versterken. Samen nieuwe concepten bedenken rond service en zorg, dat is zo mooi aan de Corona-formule.'

De zaal raakt met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van samenwerking. Op die manier kan je als organisatie klanten alles bieden wat ze willen zonder dat elke organisatie zelf de invulling doet. Door relaties aan te gaan met andere organisaties kan worden voldaan aan alle vragen van de klant en wordt échte zorg op maat geboden.

Meer weten over de doelen van Corona? Lees het interview ‘Franchise organisatie Corona wordt landelijke aanbieder met In voor zorg! en bekijk de PowerPoint presentatie 'Corona in 2011' (externe link).

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg