invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De opdracht en stijl van de netwerkbestuurder

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het besturen van zorgorganisaties had in het verleden vooral betrekking op een afgebakende, herkenbare juridische eenheid van de organisatie. Herkenbare onderdelen daarvan zijn structuren, systemen en gebouwen.

Dit enkelvoudige, vaste en overzichtelijke uitgangspunt maakt steeds meer plaats voor een meervoudige en gedifferentieerde bestuurlijke omgeving. Kenmerken daarvan zijn dat bedrijfsactiviteiten op meerdere schaalniveaus - onder meer regio, stad, dorp, wijk, buurt en een op een - worden uitgeoefend.

De impulsen om dit te doen komen uit de markt en de noodzaak om in te haken op burgersturing. Ook de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leidt in veel gemeenten tot initiatieven om samen te werken.

Bestuur en bestuurders

Voor het bestuur impliceert dit een grote verandering. Deze verandering is te omschrijven als het onderkennen van uiteenlopende manieren van organiseren en het participeren in samenwerkingsverbanden. De bestuurder acteert hoe langer hoe meer in netwerken en heeft zich te bedienen van een variëteit aan competenties om daarin succesvol te zijn. Voor een deel zijn dit andere en nieuwe competenties die moeten worden geleerd; door vallen en opstaan, door acteren en evalueren.

Besturen in netwerken

Netwerkende bestuurders hebben hierdoor veel op hun bord; in de meest brede zin gaat het om vernieuwde governance. Er komt heel wat bij kijken om leiding te geven aan een variëteit van transities, onder meer gericht op:

  • Management
  • Medewerkers
  • Cliëntorganisaties
  • Stakeholders
  • Intern toezicht
  • Extern toezicht

Behandeld tijdens de bijeenkomst

Op 17 maart 2014 vond de bijeenkomst 'De opdracht en stijl van de netwerkbestuurder' plaats. Het programma werd in samenspraak met 2 bestuurders van zorgorganisaties uitgewerkt. Het geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en trends, voorziet in een behoefte aan kennis over netwerksturing en in een behoefte aan reflectie en dialoog.

In het plenaire deel ging Prof. Dr. Patrick Kenis in op strategische en governance aspecten van netwerksturing. Miriam Notten legde de focus op (nieuwe) rollen en competenties die daarvoor gewenst zijn. Daarnaast boden we 2 dialoogrondes waarin deelnemers eigen vraagstukken bespraken.

In december 2013 vond reeds een eerste oriëntatie op dit thema plaats, in de vorm van een bestuurdersprogramma tijdens het In voor zorg-najaarscongres. Het programma bestond uit presentaties door Prof. Dr. Patrick Kenis, over de context en doelen van netwerksturing, en van 3 bestuurders over de praktijk en resultaten van netwerksturing in hun eigen organisatie. Lees de verslagen.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg