invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag Communicatiekring: Interne communicatie bij verandertrajecten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Er spelen veel veranderingen in de zorg. Als communicatieadviseur word je gevraagd om over de verandering te communiceren. Op maandag 20 april 2015 organiseerde In voor zorg! de Communicatiekring in het teken van interne communicatie bij verandertrajecten.

IBI: Inspiratie, Betrokkenheid, Interactie

U herkent het wellicht bij uw eigen organisatie: diverse veranderingen lopen tegelijkertijd. Misschien moet er afscheid genomen worden van mensen (reorganisatie) en wordt gelijktijdig ‘de hark’ opnieuw ingericht (structuurwijziging), formuleert de directie ook nog eens een nieuwe strategie en wil men dat de nieuwe organisatie een andere cultuur gaat krijgen (gedragsverandering). En wie weet loopt er ook nog een verbetertraject (optimalisatie processen) of wil men technologie gaan invoeren.

We weten inmiddels dat wanneer communicatie integraal onderdeel uitmaakt van een verandertraject, de verandering succesvoller is. Saskia ter Kuile, communicatiemanager bij In voor zorg! presenteerde het IBI-model. 

  • Inspiratie.
  • Betrokkenheid.
  • Interactie.

Deze 3 onderdelen zijn cruciaal in de communicatie bij een verandertraject. Elk onderdeel vraagt om een andere rol vanuit communicatie en ook de mate waarin IBI wordt ingezet verschilt.

Genieten van weerstand

Guido Rijnja, communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst gaf een presentatie over omgaan met weerstand als onderdeel van communicatie. Guido Rijnja schreef zijn proefschrift 'Genieten van weerstand'. In zijn presentatie legt hij zijn 'comfrontatie' model uit. Samengevat: beleidsmakers kunnen bij lastige kluiven enkele hefbomen benutten om contact te maken en kansrijke perspectieven te zien. Guido doorspekt zijn verhaal met voorbeelden uit zijn persoonlijke leven en 30 jaar ervaring als communicatieprofessional in de publieke sector.  

Draagvlak voor zelfsturing bij Zorgstroom

Christian Goudappel, communicatieadviseur bij Zorgstroom, vertelde hoe bij Zorgstroom vanaf het begin communicatie als belangrijk onderdeel van de transitie is ingezet. De overgang naar zelfsturing is immers een ingrijpende organisatieverandering. Zowel voor de extramurale divisie als voor de rest van de organisatie en de ondersteunende diensten. De Zeeuwse organisatie Zorgstroom (intra- en extramurale ouderenzorg) is in rap tempo overgegaan op zelfsturende teams. In minder dan een jaar tijd (van april 2014 t/m februari 2015) is er bijna wekelijks een team gestart. Totaal gaat het om 35 teams en zo’n 670 medewerkers. 

Christian Goudappel presenteerde hoe Zorgstroom met communicatie:

  • het draagvlak en het urgentiebesef vergroot heeft;
  • is omgegaan met weerstand;
  • voor inspiratie gezorgd heeft.

Gelijktijdig met het overgaan op zelfsturende teams speelde er een reorganisatie binnen Zorgstroom. Christian ga een toelichting over hoe Zorgstroom hiermee is omgegaan. Ook deelde hij zijn verhaal over hoe hij de transitie heeft aangegrepen om zijn rol van communicatieadviseur verder te verstevigen.

Power to the people

Marian Draaisma, Marketing Director Pluryn putte tijdens haar presentatie uit ervaringen en voorbeelden die zij beschreven heeft in haar recent verschenen boek: Marketing in de Zorg. Power to the people. Hierin vertelt zij hoe je als zorgorganisatie marktgericht wordt en hoe je marketing als nieuwe discipline invoert in de zorg. Ze beschrijft daarin met name het proces hoe dat bij een zorginstelling als Pluryn vanaf 2008 is aangepakt en wat daarbij de belangrijkste lessons learned zijn geweest.

Bij Pluryn stuurt Marian binnen de afdeling Marketing professionele teams aan op het gebied van Marketing, eHealth, Klantenbureau , Communicatie en Servicedesk. Iedere actie start altijd met dat goede strategische idee, natuurlijk gevolgd door de gein van de realisatie. In het verlengde van plannen maken lekker de energie laten stromen.

 

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg