invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Veranderen doe je met de hele organisatie!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Veranderen doe je als gehele organisatie, stelde Angelique Noordeloos (coach In voor zorg!) tijdens haar presentatie op het eindcongres In voor zorg!. En dan kun je dus ook maar beter zorgen dat iedereen in de organisatie van die verandering op de hoogte is. Dat voorkomt problemen achteraf. Het Service Blue Print model waarover ze vertelde, en dat ze in de begeleiding van meerdere In voor zorg-trajecten gebruikte, kon op warme belangstelling van de bezoekers rekenen.

Stel je bent GGz-aanbieder en je kiest ervoor om met beeldzorg te gaan werken als ondersteuning van je huis-aan-huis bezoek aan cliënten. Dan is het zaak dat je cliënten weten dat je dit aanbod biedt en dat de medewerkers die het gaan doen weten hoe ze ermee om moeten gaan. Maar dat volstaat niet. Beeldzorg is een verandering van het primaire proces. Het heeft niet alleen gevolgen voor de begeleiding, maar ook voor de facturering en registratie van het werk. Dit betekent dat op meerdere niveaus binnen de organisatie deze gevolgen moeten worden gemanaged, om te voorkomen dat de organisatie verderop in het proces voor problemen komt te staan. Het Service Blue Print model ondersteunt dit management. Het brengt op een heel schematische manier in beeld wat de geplande verandering inhoudt, welke gevolgen die in de organisatie en in het contact met de cliënten met zich meebrengt, welke partijen erbij betrokken zijn en wat van hen wordt verwacht om te zorgen dat het proces soepel verloopt.

Overzicht creëren

‘Het model van de Service Blue Print is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in ieders verantwoordelijkheid bij een verandering die je wilt doorvoeren’, verduidelijkte Noordeloos. ‘Het helpt je om voor een veranderproces de juiste mensen bij elkaar te brengen. Je legt erin vast wie op welk moment in het proces welke verantwoordelijkheid heeft. En je faciliteert de betrokkenen in het veranderproces dat je wilt doorlopen als je vervolgens voor dat proces een projectleider benoemt en die ook mandaat geeft om de verandering vorm te geven.’

Die boodschap kwam binnen bij de aanwezigen, die bij meerderheid het model nog niet kenden. Vaak worden veranderingen gewoon doorgevoerd en dringt pas in tweede instantie het besef door dat daarbij bepaalde zaken hadden moeten worden geregeld. Een van de aanwezigen vertelde dat in haar verpleeghuis het merken van de kleding onder de loep was genomen. Ze was geschrokken hoeveel partijen daarbij betrokken zijn en hoeveel geld ermee gemoeid was. Die analyse vormde de aanleiding om stappen uit dit proces te halen. Een ander koppelde het model aan de beslissing om binnen een verpleeghuis meer te gaan inspelen op de wens van de bewoners. Ga je in het kader hiervan bijvoorbeeld samen met bewoners koken, dan heb je de keuken, het restaurant, de facilitaire dienst en de vrijwilligers nodig en moet je bovendien de HACCP-regels erbij halen. ‘Precies’, zei Noordeloos. ‘En in het Service Blue Print model kun je dan al die zaken op een rij zetten en vervolgens aangeven waar taken moeten worden belegd. Dan creëer je overzicht.’

Houvast

Wel vroeg iemand zich af of de gestructureerde aanpak van het model niet botst met de stap naar het ontwikkelen van een zelfsturende organisatie. ‘Dat hoeft niet’, stelde Noordeloos. ‘Je kunt het model ook gebruiken als kapstok voor een werkwijze waarin je de ruimte voor eigen inbreng wel blijft bewaken.’ En staat het creativiteit in de weg, wilde een ander weten. ’Nee’, zei Noordeloos, ‘het is geen vast stramien. En bovendien: hoe creatief je ook wilt zijn in een organisatieverandering, je hebt er altijd mensen bij nodig. Bied hen dus houvast. En doe dit liefst zo vroeg mogelijk in het proces. Verderop in het proces kun je het model dan gebruiken om af te vinken wat je al hebt gedaan.’

Door: Frank van Wijck

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg