invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Praktijkvoorbeeld: Zinzia - Bouwen aan een sterk merk

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Tijdens de expertsessie Veranderingen vragen om strategische (marketing)keuzes van bestuurders van 12 november 2014 hielden Agathe Oude Veldhuis, regiomanager zorg en Christina Bierma, senior adviseur marketing & reputatiemanagement een presentatie over de route van Zinzia Zorggroep om in 2017 excellente zorg te bieden. Deze ambitie slingert als gouden draad door de activiteiten van Zinzia, met als doel om een leven met kleur te bieden! Samen met 1.100 medewerkers en vrijwilligers volgt Zinzia sinds 2013 een route die hieraan maximaal bijdraagt. Eenvoudig? Nee, zeker niet, maar wel motiverend. In de presentatie vertelden de sprekers over de route van Zinzia, de gemaakte keuzen en successen. Maar ook over moeizame verandering en uitdagingen.

Achtergrond

De transitie, de demografische ontwikkelingen, de andere behoeften van de cliënten en de zwaardere zorgvraag maken dat de organisatie opnieuw naar haar werkwijze moet kijken, moet herwaarderen en keuzes maken. In de toekomst wordt de organisatie afgerekend op ‘performance’, op wat de cliënten en de buitenwereld merken van de inspanningen van Zinzia. In het vijfjarig strategisch beleidsplan plan dat Zinzia in 2012 met inspraak van medewerkers opstelde is de opmaat gemaakt voor grote veranderingen: naar een betere en efficiëntere organisatie die ook beste werkgever wil zijn, wil samenwerken en ondernemer is.

De organisatie is met verschillende trajecten gestart op gebied van positionering, visieontwikkeling en productportfolio. Uitgangspunt daarbij is de toegevoegde waarde die de zorg kan geven aan de cliënt. Met de Lean aanpak en het doorvoeren van de presentietheorie van Andries Baart geeft Zinzia daaraan uitvoering.

Werkwijze

De medewerkers zijn de spil, niet alleen in de zorg, maar ook in de beeldvorming: door hun gedrag en uitingen zijn zij ambassadeurs van de organisatie. Dat maakt het belangrijk dat iedereen diezelfde vaandel van verandering wil dragen. Om medeweerkers daadwerkelijk te betrekken bij de ambities van de organisatie gaat Zinzia het gesprek met ze aan. De organisatie ontwikkelt een collectief verhaal waarin staat beschreven wie ze zijn en wat ze doen vanuit de gezamenlijke drijfveer. Het collectieve verhaal vindt zijn weg in de formele uitingen en helpt zo bij een eenduidiger positionering bij de stakeholder. Ook in de informele communicatie is het verhaal belangrijk, bijvoorbeeld in de gesprekken van de medewerkers met de cliënten, of de gesprekken bij de bakker.

Resultaten

Op weg naar excellente zorg zijn 24 LEAN coaches aangesteld en ambassadeurs voor Presentie benoemd uit alle lagen van de organisatie, van manager tot verzorgende. Een stevig ontwikkeltraject is gestart om professionals meer in de regie en hun eigen kracht te krijgen. Daarnaast hebben alle managers een leiderschapstraining gekregen en loopt er een management development traject.

Een inventarisatie van alle activiteiten liet zien dat er heel veel loopt. Alle medewerkers zijn betrokken bij een of meer projecten. Zij zien echter wel de losse projecten waar zij bij betrokken zijn, maar niet de verbinding tussen de projecten en het overkoepelende doel van de excellente en presente zorg. Daardoor hebben zij vooral het gevoel dat het ‘heel veel is’. Zinzia zoekt de oplossing erin om het jaarplan anders op te stellen en telkens de verbinding tussen de activiteiten te leggen. Ook zien medewerkers nog onvoldoende de invloed van hun gedrag op de reputatie van Zinzia. Dit bewustwordingsproces komt nu op gang. In 2015 werkt Zinzia daaraan verder door.

Lessen en adviezen

De crux zit in het verbinden van de activiteiten onderling. Achteraf gezien had Zinzia daarmee eerder moeten beginnen, om medewerkers sneller de samenhang te tonen. Ook is het belangrijk om steeds van buiten naar binnen te kijken: hoe ziet de buitenwereld wat wij doen? Het verbinden kan niet vroeg genoeg beginnen; vooral het verbinden van alle medewerkers.

Het is van belang om te luisteren naar alle medewerkers, zowel de ambassadeurs van de verandering als naar de ontevreden medewerkers. Ook zij willen gehoord worden. En wanneer zij een stem krijgen, is de kans dat zij zich aansluiten bij de visie en het doel van de organisatie groter.

Verslag door: Ellen Kleverlaan

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg