invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Interactief middagprogramma tijdens inspiratiedag ‘Op reis door de zorg’

Gepubliceerd op:

Op 20 januari vond in Corpus in Oegstgeest het congres ‘Op reis door de zorg’ plaats. Hier werd gesproken en nagedacht over de toekomst van de ouderenzorg. Na een ochtend in de plenaire zaal, en een gesprek met staatssecretaris Van Rijn, was het programma in de middag interactiever dankzij workshops.

Vertrouwen in professional

Tijdens de paneldiscussie werden stellingen besproken waar het publiek op mocht reageren. Zo vond zeventig procent van de zaal dat de vele regels goede zorg beletten. In een reactie zei Van Rijn te willen kijken naar welke regels overbodig zijn. ‘Dat weten we nu niet. Er zijn regels voor registratie, overdracht. We moeten elkaar helpen om een paar regels en protocollen kwijt te raken, over de hele linie.’

De stelling ‘We moeten trots zijn op de zorg die we in Nederland hebben’, werd door 93 procent door de zaal omarmd. ‘We praten vaak over wat er nog niet goed is in de zorg’, reageerde Van Rijn, ‘maar het is ook goed om te kijken wat we al wel bereikt hebben. Alle voorbeelden die ik zie, hoe hard er gewerkt wordt, maakt dat we af en toe moeten uitspreken dat we trots zijn op de ouderenzorg.’ Desondanks zijn er ook enkele bezoekers die vinden dat het nog veel beter kan. ‘Ik loop elke dag tegen dingen aan, waardoor ik minder voldoening haal uit mijn werk.’ Volgens Van Rijn is er nog werk aan de winkel en wordt de discussie over de kwaliteit van leven volop gevoerd. ‘Beide partijen hebben dus gelijk.’

inspiratiedag

Manier van leven

Na de lunch was er de workshop ‘Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg: Hoe wilt u oud worden?’. Tijdens deze bijeenkomst, gegeven door Anneke Augustines van verzekeraar Zorg en Zekerheid, stond het nadenken over ouder worden en zorg centraal. ‘Het is prettig om hierover te praten en als je omgeving weet wat jij nodig hebt als je ouder wordt.’ Augustinus gaf zelf enkele voorbeelden van haar behoeftes. ‘Ik hou niet van groepsactiviteiten en eet geen aardappels, rijst, pasta of vlees. Dat kan je veeleisend vinden, maar je kan de zorg er ook op aanpassen.’

Al snel ging het gesprek over de manier van leven van de oudere. ‘Als iemand zijn hele leven vaak alleen was en niet erg sociaal, dan moet je niet proberen af te dwingen dat iemand bij activiteiten aansluit’, luidde een mening. Maar daar was niet iedereen het mee eens. ‘Soms komen met binnen met de hakken in het zand. Alles is spannend en eng. Met een beetje overredingskracht doen mensen soms uiteindelijk wel mee en is de kwaliteit van leven ook hoger. Als je iemand zijn eigen gang laat gaan, kan dit ook tot onverschilligheid leiden.’ Er is dus veel miscommunicatie, benadrukte Augustinus. De workshop sluitte af met de kanttekening dat de gewenste veranderingen vaak in kleine dingen zitten. Zelf spullen en meubels meenemen, de sfeer van thuis creëren. Een kleine aanpassing voor een radicale verandering.

Vriendelijke zorg voor dementerenden

Op een andere verdieping vond de workshop Dementie plaats, gegeven door Natasja Verhoogt en Annick Vlieg van Samen Dementievriendelijk, een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM, Ministerie van VWS en Deltaplan Dementie. ‘Mensen met dementie krijgen te maken met vele ingrijpende veranderingen. Het ziekteverloop verschilt per persoon. Ene persoon wordt agressief, de andere juist rustig en kalm. Hoe kunnen we beter voor elkaar gaan zorgen?’ Samen Dementievriendelijk werkt via de GOED-punten, die voor Gerust stellen, Oogcontact maken, Even meedenken en Dankjewel staan. De aanwezigen hielden vervolgens een brainstorm over hoe dit aan te pakken. Daar verschilden de meningen over. Zo merkte iemand op dat niet iedereen benaderbaar is. Bij iemand geruststellen komt vaak ook lichamelijk contact kijken, dat kan ook een slecht idee zijn bij deze mensen, aldus een andere deelnemer.

Wat er vooral lijkt te ontbreken is het op tijd signaleren van dementie en begrijpen hoe te handelen. Een verwarde vrouw in een winkel wordt vaak aan de politie overgedragen, terwijl dat niet helpt.  Het moet dus veel bekender worden wat de signalen zijn en hoe hiermee om te gaan, concludeerde de groep. Ondanks dat ook werd aangestipt dat we in de huidige maatschappij niet altijd oog hebben voor elkaar, betoogde Verhoogt het toch te proberen. ‘Spreek iemand aan, kijk wat je kan doen of hoe je kunt helpen. Dat is altijd beter dan niets doen.’

Afsluitende koffie

De informatiemarkt bood op drie verdiepingen allerlei informatie, van proefmodellen van dementiebrillen tot de liefdesdokter en een bezoek aan een domoticahuisje. Een interactieve plek waar ook informatie te krijgen was over dementie, zorgverzekeraars en andere handige hulpmiddelen.

Als afsluiter van de middag was er de mogelijkheid om koffie te drinken met staatssecretaris Van Rijn. In een volle ruimte met zo’n dertig mensen werden allerlei vragen gesteld. Vragen als: wordt de zorg niet te klinisch, wat te doen met de urennorm, de zorgzwaarte, flexibeler inzet van personeel en de morele dilemma’s van wijkverpleegkundigen die met tegenstribbelende familieleden te maken hebben. Van Rijn vond de vraag naar een landelijke positieve campagne over de zorg vooral interessant en beloofde de aanwezigen hierover in gesprek te gaan.

Bron: De Nieuwe Praktijk

Meer weten

Bekijk het verslag en mooie praktijkvoorbeelden op de website van De Nieuwe Praktijk
Bekijk ook het eerste deel van het verslag ‘Op reis door de zorg’
Bekijk ook het congresmagazine van het ministerie van VWS over de inspiratiedag

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg