invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag: HR in bedrijf - 4 aanjagers van vernieuwing

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

‘Hoe zorg je voor goed toegeruste professionals die kwalitatief goede zorg leveren? En dat terwijl tegelijkertijd reorganisaties worden doorgevoerd, personele krimp en personele verschuivingen plaatsvinden?’.

Op 20 april 2015 deelden IrisZorg, Careyn, Reinaerde en het ROC Midden-Nederland in zogenaamde 'energizers' hun visie op dit onderwerp tijdens de bijeenkomst 'HR in bedrijf - 4 aanjagers van vernieuwing'.

Energizer 1:  HR en het invoeren van een nieuw bedrijfsmodel

Albert van der Meer, manager HRM bij IrisZorg en Selma Wilkeshuis, HRM-adviseur bij IrisZorg, deelden tijdens de energizer hun ervaringen met het invoeren van een bedrijfsmodel en de rol van HR daarbij. Transities in de organisatie vragen om veranderkracht en om leervermogen. Een nieuw bedrijfsmodel waarbij zelfsturing moet worden geïmplementeerd, vraagt een andere rol van HRM. Verantwoordelijkheden verschuiven van de staf naar de teams. Ook opleiden, leren en ontwikkelen wordt in de zelfsturende teams belegd.

Albert en Selma gingen in op de vraag wat dat van HR vraagt, hoe HR voor een toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering zorgt in een tijd van meer met minder, de dilemma's waarmee HR wordt geconfronteerd en hoe HR een sterke bijdrage aan de agenda van de organisatie levert.

Energizer 2: HR en zelfsturing

Ingrid Windmeijer, bestuurder van Careyn, deelde tijdens deze energizer haar ervaringen met HR en zelfsturing. Het vergroten van de eigen regie van de klant kan alleen als ook het zelforganiserend vermogen van de medewerkers toeneemt. Dat vraagt om andere capaciteiten en gedrag van medewerkers.

Ingrid stond stil bij vragen als: Wat betekent het werken in het concept van zelfsturing voor de rol van HR? Hoe wordt ‘eigen regie van de cliënt’ doorvertaald naar ‘eigen regie voor de zorgprofessional’? Hoe ondersteun je de ontwikkeling van zelfsturende teams: loslaten of faciliteren? Wat doe je met leervragen uit de teams?

Energizer 3: HR en waardevol personeel

Janny Pebesma, Senior HRD adviseur van de Reinaerde ROOT academie deelde tijdens deze energizer haar ervaringen met HR en waardevol personeel. Janny besprak hoe je zorgt voor waarde(n)vol personeel dat kwalitatief goede zorg levert en kan anticiperen op veranderingen, hoe je de lerende organisatie concreet maakt in een werkomgeving die past bij de strategie van de organisatie en aansluit bij de motivatie van medewerkers, hoe je tot een goed ontwerp komt dat richting geeft aan het leren en opleiden in de organisatie, welke trends zij ziet in de langdurige zorg, hoe medewerkers van verschillende generaties met en naast elkaar leren en waarom leren op de werkplek van belang is en hoe je dit versterkt.

Energizer 4: HR en samenwerken met het onderwijs

Mieke Hollander, directeur van ROC Midden-Nederland, deelde tijdens deze energizer haar ervaringen met HR en samenwerking met het onderwijs. Zij ging in op vragen als: Hoe zoekt het onderwijs naar alternatieven en nieuwe manieren van opleiden die leiden tot gemotiveerde beginnende beroepskrachten die goed aansluiten bij het werk in de zorg? Welke overwegingen en dilemma’s spelen een rol bij het afleveren van goed opgeleide professionals? Welke ambitie heeft het onderwijs in relatie tot de kwaliteit van zorg? Hoe kunnen zorgorganisaties en onderwijs goed samenwerken?

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg