invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Boxtel werkt aan versterking van de sociale cohesie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Als de aanbieders voor wonen, welzijn en zorg de handen ineenslaan, kunnen mooie dingen ontstaan voor burgers. De aanbieders in Boxtel deden dit, onder de noemer Zorgzaam Boxtel. De burgers moeten nog een beetje wennen aan wat allemaal wordt bedacht om de sociale cohesie in de gemeente te versterken. Maar het is bewonderenswaardig hoe vindingrijk Zorgzaam Boxtel is om nieuwe initiatieven te bedenken.

Boxtel stond een paar jaar geleden bij de transitie van Rijksoverheidstaken naar de gemeente voor dezelfde opdracht als alle andere gemeenten in Nederland: integratie van de wijkvoorzieningen opzetten om te zorgen dat mensen op verantwoorde wijze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. ‘Het draait hierbij om ontmoeting, bevordering van de sociale cohesie en zorgen dat mensen weer iets voor elkaar overhebben’, vertelde Carin Jansen hierover tijdens de presentatie die Zorgzaam Boxtel gaf bij het eindcongres van In voor zorg! ‘Hierbij hebben we er als gezamenlijke partners nadrukkelijk voor gekozen geen zorg-aanpak te bedenken, niet te “implementeren”, maar samen met de bewoners in de wijk dingen ontwikkelen. Er is geen stichting, er zijn geen statuten.’

NaasteBuur

Het eerste dat tot stand kwam, is het digitale wijkplatform NaasteBuur. Iedere inwoner kan hierop een account aanmaken en kan dan nieuwtjes uit de wijk delen, dingen organiseren, vragen stellen en hulp aanbieden. De lokale krant levert nieuws aan. De aandacht is nog beperkt – 150 accounts zijn in een klein jaar aangemaakt – maar juweeltjes zijn er al wel. De oude vrouw die het te zwaar vindt om haar eigen kliko buiten te zetten bijvoorbeeld. De krantenjongen die dit las op NaasteBuur bood aan om dat voor haar te doen en krijgt daar een euro per keer voor. Dus rook hij handel en ging hij de dienst aanbieden aan meer ouderen in zijn krantenwijk. Met succes. ‘Maar het hangt nog teveel aan de website alleen’, zei Jansen. ‘We moeten een manier vinden om het breder te trekken. ‘Versterking van de buurtverbinders die we hebben gezocht om de versterking van de sociale cohesie in de wijken te bevorderen is hierbij beslist een aandachtspunt. Ook de thuiszorg en de wijkteams kunnen het platform nog meer gaan gebruiken.’

Rob van de Ven, die de presentatie samen met haar verzorgde, vulde aan: ‘Er zijn in het land zoveel van dit soort initiatieven, niemand heeft nog de ultieme oplossing. En ook NaasteBuur is geen totaaloplossing, het is gewoon een manier om te oefenen totdat die zich aandient. De kern is dat we niet in de valkuil van “zorgen voor” wilden trappen maar dat we iets nieuws wilden neerzetten naast de bestaande structuur.’

Rob van de Ven

Op stap met de tuktuk

Zo zijn inmiddels meer initiatieven ontwikkeld. Enquêtes houden onder de bewoners bijvoorbeeld om hun wensen voor verbetering van de leefomgeving in kaart te brengen. Van de Ven: ‘Daaruit kwam naar voren dat de helft ergens graag woont omdat de voorzieningen zo dichtbij zijn en de andere helft juist vindt dat die voorzieningen ver weg zijn. Dus hebben we een tuktuk voor in de wijk geregeld onder de naam Zilverexpres, met sponsoring van de middenstand en bijdragen van maatschappelijke organisaties. Een 83-jarige ex-straaljagerpiloot coördineert alle activiteiten rondom het praktische gebruik van de tuktuk. Een ritje kost een euro. Dit initiatief dicht het gat dat de buurtbus en het openbaar vervoer hebben laten vallen.’

Een ander initiatief is het beschikbaar stellen voor de wijk van de beweegtuin van zorgaanbieder Simeonshof. Jansen: ‘Bewegen helpt mensen om langer zelfstandig te blijven en zo’n beweegtuin kan ook een ontmoetingsplek bieden, net als het restaurant van Simeonshof. Omdat nu nog niet zoveel mensen gebruikmaken van de beweegtuin, overwegen we een spaarsysteem op te zetten waarbij mensen spaarpunten kunnen verzilveren in het restaurant. Als je mensen daar krijgt kun je ook spin-offs organiseren zoals workshops over gezond koken.’

Geluk in kaart brengen

Een van de partners in Zorgzaam Boxtel is de woonstichting. Boxtel is een gemeente met veel starters op de woningmarkt en weinig starterswoningen. Dus ontstond het idee om de woonstichting 15 starterswoningen vrij te houden voor inwoners die bereid zijn een jaar een maatschappelijke opdracht te laten vervullen binnen Zorgzaam Boxtel. Doen ze dit, dan komen ze na zes maanden voor een woning in aanmerking. Mensen kunnen zelf met ideeën komen of kunnen aansluiten bij het aanbod dat Zorgzaam Boxtel al heeft ontwikkeld.
Weer een ander initiatief is Felix, een gadget die gebruikmaakt van technologie om iedere avond aan een inwoner de vraag te stellen hoe gelukkig die zich die dag heeft gevoeld. Van de Ven: ‘De gedachte is dat bezig zijn met geluk leidt tot een hogere gelukbeleving. Wie Felix gebruikt, kan de trend bijhouden en desgewenst de uitkomst delen met een naaste. Zo zetten we de eerste schreden op weg naar populatieonderzoek.’

En zo gaan de ideeën door. Ook de inwoners zijn uitgenodigd om zich bij Zorgzaam Boxtel te melden als ze ideeën hebben om de sociale cohesie te versterken. De aanwezigen waren gecharmeerd van de aanpak. Niet in de laatste plaats omdat Zorgzaam Boxtel uitgaat van het besef niet de wijdheid in pacht te hebben, maar vooral aansluiting wil zoeken bij wat de inwoners beweegt.

Verslag door Frank van Wijck

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg