invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Digitale communicatie in de thuiszorg

Gepubliceerd op:

Digitale communicatie kan groepscommunicatie tussen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals makkelijker maken. Het doel van communicatie via telefoon, tablet of laptop is elkaar informeren en de zorg beter afstemmen. Expertisecentrum Mantelzorg en de Vrije Universiteit Amsterdam presenteren in de publicatie 'Digitale communicatie in de thuiszorg' de voordelen van digitale communicatie. Ook introduceren ze een stappenplan voor de implementatie van een digitaal systeem.

Voordelen digitale communicatie

De voordelen van een digitaal communicatiesysteem in de thuiszorg:

 • Beter overzicht
  Het is inzichtelijk welke zorg door wie en wanneer gegeven wordt. Ook weten zorgprofessionals beter wie betrokken is bij de cliënt en sneller wanneer extra (professionele) zorg nodig is.
 • Efficiënter werken
  Minder e-mailverkeer en de zorg wordt makkelijker gedeeld met meerdere personen. Dit zorgt voor tijdsbesparing. De agendafunctie zorgt voor een betere planning.
 • Heldere communicatie en afstemming met alle betrokkenen
  Beter contact tussen zorgprofessionals, cliënt en mantelzorgers omdat de lijntjes korter zijn.
 • Veilig gevoel
  Zorgprofessionals en mantelzorgers kunnen de zorg van de cliënt beter in de gaten houden.
 • Betere waarborging van de privacy
  Digitale communicatiesystemen zijn vaak gesloten. Zorgaanbieders kunnen zo beter werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Stappenplan voor implementatie

De publicatie 'Digitale communicatie in de zorg' geeft 5 stappen voor een goede implementatie van een digitaal communicatiesysteem:

 1. Financiële ondersteuning
  Implementatie vraagt om tijdsinvestering en soms ook financiële ondersteuning van de zorgaanbieder. Stel concrete doelen op bij de inzet van het systeem. En kies het meest geschikte systeem aan de hand van de opgestelde doelen.
 2. Randvoorwaarden
  Alle gebruikers hebben digitale vaardigheden nodig en in het bezit zijn van tablet/smartphone.
 3. Selectie van cliënten
  Selecteer cliënten waarbij de kans groot is dat digitale communicatie effectief is.
 4. Begeleiden en activeren
  Het systeem aanmoedigen onder cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. Dit zorgt ervoor dat zij het systeem ook daadwerkelijk gaan gebruiken.
 5. Evaluatie en borging
  Monitor met evaluaties hoe het systeem wordt gebruikt. Worden de doelen bereikt?

Bron: Zorgvoorbeter en 'Digitale communicatie in de zorg'

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg