invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Ouderen aan zet! Projectplan, handreiking en eindrapportage nu beschikbaar

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In het project Ouderen aan Zet! zijn 15 zorgleefplantoetsingen (bij 5 verschillende organisaties) gehouden. Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen of door gebruik van het zorgleefplan:

  • Zorg en ondersteuning afgestemd zijn op de behoeftes en vragen van de zorgvrager
  • De positie van de zorgvrager versterkt (proces) wordt door een optimaal behoud van een goed leven in de samenleving (inhoud)

Deze zorgleefplantoetsingen hebben veel informatie opgeleverd.

Conclusie zorgleefplantoetsingen

De belangrijkste conclusie is dat (ook in de zorgleefplannen) de aandacht vóóral ligt op kwaliteit van zorg, waardoor de aandacht voor het gewone leven al snel naar de achtergrond raakt. Als een organisatie kwaliteit van leven en zeggenschap wil verankeren in de uitvoering van de ondersteuning, moet dat eerder gezocht worden in verandering van cultuur (en leiderschap) dan in verandering van een systeem. Het borgen van kwaliteit van leven en zeggenschap door het uitsluitend aanpassen van een systeem (zoals het zorgleefplan) is eigenlijk onmogelijk.

Inhoud eindrapportage

Deze eindrapportage is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Projectbeschrijving: uitvoering 2011 t/m 2013
  • Antwoord op onderzoeksvraag of zorgleefplannen daadwerkelijk bijdragen aan kwaliteit van leven en zeggenschap
  • Evaluatie van de ontwikkelde en gebruikte werkvormen
  • Bijlagen

In alle werkvormen staat het perspectief van de oudere zorgvrager en zijn of haar familie/netwerk ook voorop. De verschillende werkvormen staan beschreven in de handreiking (zie hieronder). Zodat iedereen straks aan de slag kan met waar het eigenlijk om draait: bewustwording van het belang van kwaliteit van leven en zeggenschap. Vervolgens hoopt Ouderen aan zet! samen te kunnen werken aan verbeteringen.

Handreiking Ouderen aan Zet!

Perspectief en LOC presenteren in de handreiking Ouderen aan Zet! 3 nieuwe
werkvormen. Deze zijn ontwikkeld tijdens de zoektocht naar betere kwaliteit van leven én meer zeggenschap voor ouderen die een beroep doen op zorg en ondersteuning.

Bijlagen bij de Handreiking Ouderen aan Zet!

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg