invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De maatschappij verandert, wij veranderen mee

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De SoNeStra aanpak is slechts één van de instrumenten die het CMWW heeft ontwikkeld om invulling te geven aan de nieuwe manier van denken en werken, die de invoering van de vernieuwde Wmo vraagt van professionals en organisaties in de gehele zorg- en welzijnsketen. Het is niet alleen een methodiek met een praktische gereedschapskist die bijdraagt aan ‘het ontlokken van het eigen plan‘ bij zorgvragers, maar bevat ook een opleidingstraject voor medewerkers.

Anders omgaan met ondersteuning zorgvragers

Een van de basisprincipes van de nieuwe wet is dat er anders moet worden omgegaan met de ondersteuning van zorgvragers. Hen niet langer ontzorgen, maar juist in staat stellen om zelf – volgens de principes van Eigen Kracht – nog te doen wat men zelf kan. Dit vraagt dat professionals en organisaties in het sociaal domein toegankelijk zijn, eenduidige informatie bieden en slimmer met elkaar samenwerken. En het vraagt om afstemmen op het individuele verhaal van mensen om ondersteuning beter aan te laten sluiten op de behoeftes van inwoners en hen tegelijkertijd aan te spreken op Eigen Kracht. Vanuit deze basisgedachte heeft CMWW de visie en aanpak ontwikkeld om inwoners actief te betrekken en een nieuwe manier van denken te activeren bij zowel inwoners, professionals en organisaties.

Eigen kracht benutten in zorg en welzijn

De transformatie, die CMWW en veel andere welzijnsorganisatie doormaken, met de eigen kracht van inwoners als uitgangspunt, vraagt om innovatiekracht van organisaties en professionals. Het gaat erom dat professionals in het werkveld hun mindset en werkwijze aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. En om aanpassingen van de organisaties waarin zij werkzaam zijn.

In het whitepaper ‘Eigen kracht benutten in zorg en welzijn‘ beschrijft CMWW het implementatieproces van deze aanpak. Alle gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties die een vergelijkbare beweging willen maken, kunnen hiervan leren.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg