invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorginkoop met de menselijke maat

Gepubliceerd op:

De gemeente Almelo liet namens de Twentse gemeenten het instrument de Menselijke Maat ontwikkelen. Het instrument maakt zichtbaar in welke mate zorgaanbieders bijdragen aan enkele doelen van de Wmo: zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. Mieke Kuik-Verweg, Wethouder in Almelo: ‘De transitie van de AWBZ naar de gemeenten onbetaalbaar? Nee hoor!’

Audit

De Menselijke Maat is een audit waarmee de kerndoelen van de Wmo gemeten kunnen worden. De uitkomsten geven zorgaanbieders handvatten voor de cultuuromslag van klacht naar kracht. Voor zorginkopers biedt de audit ook grip: een benchmark waar zorgaanbieders gesorteerd staan op de score op de Menselijke Maat. Gemeenten kunnen dan zowel inkopen op prijs, als op de inhoudelijke kernwaarden van de Wmo.

De audit meet op het niveau van cliënten, professionals en management middels vragenlijsten, interviews en observaties. De maatstaf hierbij is in hoeverre een welzijns- of zorgorganisatie zich richt op het welbevinden en de waarden autonomie, eigen kracht en verbondenheid. En de mate waarin cliënten zich wel bevinden.

Geluksacademie

Ad Bergsma van de Geluksacademie: ‘Beleidsmakers die de Herculestaak hebben om de transitie van de AWBZ naar de Wmo uit te werken (en ook nog voor veel minder geld) willen we laten inzien dat het kan, mits de focus in de zorg verlegd wordt van klacht naar kracht. En dat geldt ook voor de zorgaanbieders. Dat betekent ook andere zaken meten, zoals het verschil dat hulpverleners maken in de levens van kwetsbare mensen.’

De Menselijke Maat geeft de mogelijkheid om juist die dingen te meten: zijn cliënten autonomer, eigen krachtiger en verbondener geworden door de inzet van de zorg en ondersteuning? Hebben de organisaties daarmee een bijdrage geleverd aan de Wmo-doelen? De Menselijke Maat verschaft inzicht op die vragen.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg