invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zelfredzaamheid-Matrix

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kunt u de mate van zelfredzaamheid van uw cliënten eenvoudig en volledig beoordelen.

Het gebruik van de ZRM heeft veel voordelen omdat deze:

 • U stimuleert om breder en integraler te kijken
 • Zorgt voor een eenduidige beoordeling van doelgroepen
 • De communicatie vergemakkelijkt tussen hulpverleners, maar ook tussen hulpverleners, managers en beleidsmakers
 • De uitkomsten van sociaal beleid meetbaar maakt, waar deze voorheen niet goed meetbaar waren
 • Routinematige rapportages en vergelijkingen van groepen mogelijk maakt, waar voorheen veel extra inspanningen nodig waren

Gebruiksmogelijkheden

U kunt de ZRM op verschillende manieren gebruiken:

 • Screening
  Als instrument om de zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen. U neemt de ZRM 1x af bij uw cliënt: de score geeft inzicht in de zelfredzaamheid.
 • Voortgang en ontwikkeling
  Als instrument in het bepalen van de ontwikkeling van de individuele cliënt. U neemt de ZRM (tenminste) 2x op verschillende momenten af bij uw cliënt. Het verschil tussen 2 scores geeft u inzicht in de voortgang en ontwikkeling van uw cliënt.
 • Toewijzing
  Als instrument om een individuele cliënt aan een interventie toe te wijzen. U neemt de ZRM 1x af bij uw cliënt. Voldoet de score aan een criterium dat is gesteld voor een specifieke interventie? Dan kunt u uw cliënt aan die interventie toewijzen.
 • Behandeldoelen stellen
  Als instrument om doelen te stellen voor de individuele cliënt. U neemt de ZRM 1x af bij uw cliënt. U bepaalt de waarschijnlijk haalbare zelfredzaamheid en drukt deze uit in een virtuele score voor een toekomstig meetmoment.
 • Routine outcome monitoring (ROM)
  Als instrument om de resultaten en uitkomsten van een interventie te monitoren. U neemt de ZRM (tenminste) 2x af bij een groep cliënten die toegewezen zijn aan bepaalde interventie. Door de groepscores over tijd te vergelijken kunt u het effect van de interventie op de groep evalueren.
 • Richtlijnen voor interventies
  Als instrument om doelen te stellen voor een interventie. U kunt de verwachte resultaten van een interventie uitdrukken in (verschil-)scores op de ZRM. Prestatieafspraken met bijvoorbeeld financiers van zorg kunnen zo worden geconcretiseerd en gestandaardiseerd.

Voor wie?

De Zelfredzaamheid-Matrix is bedoeld voor behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg