invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Woningaanpassingen vermarkten: hoe bereik ik mijn doelgroep?

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Steeds meer woningcorporaties, gemeenten en andere partijen willen ouderen activeren om de eigen woning aan te passen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit activeren kan door een bewustwordingscampagne. Voor het ontwikkelen van dergelijke campagnes maakte de provincie Gelderland een MarketingToolkit Woningaanpassingen. De toolkit kreeg de naam ‘De drempel van Jan’. Met de toolkit kan men zelf aan de slag met de communicatie over woonaanpassingen voor ouderen.

Marktonderzoek

De toolkit is gebaseerd op een groot onderzoek onder ouderen over woonaanpassingen. Er staan interessante feiten en cijfers in die een beter inzicht geven in de doelgroepen. De kern van de toolkit is een stappenplan die helpt om vanuit de kennis over de doelgroepen tot een marketingcommunicatieaanpak te komen. Het beoogde resultaat is een campagne specifiek gericht op en op maat gemaakt voor de eigen doelgroep.

Stappenplan

  • In de eerste drie stappen worden de algemene voorkeuren van 50-plussers ten aanzien van wonen, welzijn en zorg bestudeerd en wordt stilgestaan bij algemene en specifieke feiten over hun houding rond woningaanpassing.
  • In stap vier zijn vijf typen senioren beschreven: ‘Actieve levensgenieters’, ‘Traditionele senioren’, ‘Vrijwilligers/mantelzorgers’, ‘Zorgontvangers’ en ‘Zelf(zorg)uitzoekers’.
  • In stap vijf wordt de doelgroep bepaald en een communicatiestrategie gekozen.
  • De laatste stap biedt ruimte om de gekozen communicatiestrategie te toetsen en aan te passen.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg