invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Werkmethodiek Leefstijl

Gepubliceerd op:

Slechts 1 op de 4 ouderen leeft gezond. Wil je als thuiszorgorganisatie cliënten stimuleren om tot op hoge leeftijd gezond te leven? Maak dan gebruik van 'Leefstijl'. Leefstijl is een effectieve en praktische gespreksmethodiek voor thuiszorgmedewerkers. De methodiek helpt om constructief in gesprek te gaan met oudere cliënten over het verbeteren van hun leefstijl. Vooral bij ouderen met een chronische ziekte blijkt Leefstijl goed te werken. Cliënten nemen meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en voor hun leven, zo is de ervaring van thuiszorgmedewerkers die Leefstijl gebruiken.

Aan de slag met preventie en leefstijl

Leefstijl is een werkmethodiek voor thuiszorgorganisaties die aan de slag willen met preventie en leefstijl van oudere cliënten. Het laat stap voor stap zien hoe je als thuiszorgmedewerker met een cliënt kan praten over een gezonde leefstijl. De behoeften van de cliënt staan daarbij centraal. De methodiek gebruikt Shared Decision Making: een aanpak waarbij je als professional samen met de cliënt informatie uitwisselt en samen oplossingen en acties formuleert.

7 stappen

De methodiek Leefstijl bestaat uit 7 stappen:

  1. Signaleren verhoogde gezondheidsrisico’s
  2. Bespreekbaar maken
  3. Uitwisselen van afwegingen/motiveren
  4. Kiezen
  5. Prioriteit geven
  6. Samenwerken
  7. Evalueren/feedback/reflectie

Resultaten

Het werken via de methodiek levert de volgende resultaten op:

  • Cliënten nemen meer verantwoordelijkheid voor hun leven en hun gezondheid
  • Medewerkers weten hoe ze met cliënten met een chronische ziekte over gezondheid kunnen praten
  • Als thuiszorgorganisatie besteed je zichtbaar aandacht aan preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl

Invoeren van methodiek Leefstijl in organisatie

Kenniscentrum Vilans helpt om de methodiek Leefstijl effectief en concreet in te voeren in uw thuiszorgorganisatie. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de kennis en ervaring binnen de teams. U kunt een afspraak maken voor een intakesprek, dat geheel vrijblijvend en kosteloos is. 

 

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg