invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Werkboek: Vaardig in vraaggerichte zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Goed luisteren naar de cliënt en helder communiceren. Leren ‘breder’ te kijken naar de cliënt: wat heeft hij nodig om een kwalitatief goed leven te leiden? Goed samenwerken binnen de eigen organisatie om dit te realiseren. Dat alles is vraaggerichte zorg in een notendop.

In de dagelijkse praktijk in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg is vraaggerichte zorg een goed samenspel tussen helpenden en verzorgenden, teamleiders, management, andere medewerkers én de cliënt. Zo krijgt de cliënt weer de regie over zijn eigen leven en de ondersteuning die hij nodig heeft om het leven te leiden zoals hij dat wil. En dat is waar het tenslotte om draait.

Voor teamleiders en andere begeleiders van teams ligt er de opdracht om helpenden en verzorgenden te ondersteunen en te coachen in het waar maken van vraaggerichte zorg.

  • Hoe geeft u medewerkers de handvatten om vraaggerichte zorg aan cliënten te kunnen geven? 
  • Hoe motiveert u medewerkers om hun competenties te ontwikkelen?

Dit werkboek ‘Vaardig in vraaggerichte zorg’ helpt u op weg. Het is speciaal geschreven voor teamleiders, opleidingsfunctionarissen en andere teambegeleiders. Het boek biedt handvatten om met een team te werken aan het verder ontwikkelen van de competenties voor vraaggericht verzorgen. Het bevat een competentieprofiel voor vraaggericht verzorgen, een toelichting, praktijkvoorbeelden en oefeningen om de competenties van medewerkers verder te ontwikkelen.

Daarbij is het belangrijk om één punt niet uit het oog te verliezen: het ontwikkelen van competenties gaat sneller als u met uw team daar bewust mee bezig bent tijdens het werk. Samen werkt u aan hetzelfde thema door voorbeelden van goede praktijk uit te wisselen, te oefenen, visies te toetsen en te bedenken hoe iets beter kan. Dat is niet iets wat verzorgenden van de ene op de andere dag in de vingers hebben. Het is een proces van vallen en opstaan.

Download het ‘Werkboek: Vaardig in vraaggerichte zorg’ (pdf)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg