invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Het waardenkompas geeft koers aan de Merwelanden

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Woonzorgcentrum De Merwelanden heeft  samen met In voor zorg! een waardenkompas opgesteld met 4 kernwaarden: gastvrijheid, ontmoeting, bezieling en vakbekwaamheid. In het waardenkompas wordt per kernwaarde het gedrag van medewerkers vastgelegd. Het biedt een leidraad voor alle medewerkers: of ze nu een cliënt verzorgen, hun maaltijd bereiden of hun kamer schoonmaken; allen werken met dezelfde cliënten vanuit een zelfde benadering. Voor iedereen is duidelijk wat er verwacht wordt in gedrag en bejegening.

Het doel van het cultuurtraject van de Merwelanden was om te komen tot een aanspreekcultuur, waarbij je van fouten kan leren en kritisch durft te zijn naar elkaar. Dit draagt bij aan een open cultuur waarbij cliënten vanuit gemeenschappelijke waarden benaderd worden. Het motto bij de Merwelanden werd: ‘Aanspreken doet goed!’

Samen tot nieuwe waarden komen

Medewerkers van alle verschillende afdelingen, van zorg tot facilitair, van vrijwilliger tot directeur, zijn van meet af aan betrokken bij de uitwerking van de kernwaarden in verschillende activiteiten:

 • Interactieve bijeenkomst ‘Zeg het met beelden’
  In groepen beeldt iedereen de huidige en de gewenste situatie uit wat betreft de vier kernwaarden (m.b.v. oude tijdschriften). Hoe staat het nú met de kernwaarden van Merwelanden, en hoe zien die er over enkele jaren uit?
  In een galeriewandeling worden de beelden met elkaar uitgewisseld.
 • Opdracht Filmen kernwaarden (met kleine camera’s)
  Iedere medewerker maakt 4 filmpjes in tweetallen, van iedere kernwaarde 1 filmpje. De films drukken voor de medewerker uit hoe de kernwaarde(n) in De Merwelanden in praktijk zichtbaar zijn. 
 • Uitwisselen en prioriteren
  De filmpjes worden in 4 groepen medewerkers bekeken, in totaal zijn er 120 filmpjes gemaakt waar 4 filmpjes per kernwaarde uit zijn gekozen. Zij vormen samen een indruk van wat belangrijk is in het gedrag per kernwaarde.
 • Beschrijving kernwaarden
  Op basis van de besprekingen van de filmpjes zijn gedragingen per kernwaarden beschreven in het waardenkompas.

De kernwaarden up-to-date houden

Om de veranderingen te borgen is gekozen om de kernwaarden in te bedden in verschillende activiteiten:

 • Jaargesprek
  Het functioneringsgesprek is vervangen door het jaargesprek. Medewerkers en teamleiders vullen onafhankelijk van elkaar de kernwaarden in (Excelsheet met scores van 1 tm 5 :1= slecht-onvoldoende-voldoende-goed-uitstekend= 5). Het derde Excel blad is een overzicht waarin de verschillende scores van medewerker en teamleider zichtbaar zijn, hetgeen het uitgangspunt voor het jaargesprek vormt. Zij gaan met elkaar in gesprek en maken gezamenlijk een agenda voor het komend jaar waarin de medewerker eigen verantwoordelijkheid draagt voor het bereiken van de afgesproken doelen.
 • Cliënteninterview
  Ambassadeurs hebben clienten geïnterviewd aan de hand van een eenvoudige vragenlijst. Hiermee is bekeken in hoeverre clienten ook daadwerkelijk merken dat medewerkers hen anders bejegenen.
 • Webenquête
  Met behulp van een digitale vragenlijst in een nul- en eindmeting zijn medewerkers gevraagd om te beoordelen hoe er nu volgens de kernwaarden gewerkt wordt. Het geeft een handvat om te beoordelen waar verbeteringen mogelijk zijn en daar op te sturen.
 • Introductieboekje
  In de teamtrainingen kwam naar voren dat men binnen de zorgteams onvoldoende wist welke verschillende functies er zijn op de afdeling  met welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarom is dit een aandachtspunt geworden bij de introductie van nieuwe medewerkers. Het heeft geleid tot een introductieboekje en Introductie middels een presentatie van een powerpoint met film (Thuiskomen) en een rondleiding voor nieuwe medewerkers.
 • Sollicitatie
  Bij de sollicitatie worden de kernwaarden voorgelegd aan de sollicitant en gevraagd of zij zich kunnen committeren aan de kernwaarden. Dit is een wezenlijk uitsluitingscriterium voor nieuwe medewerkers.

Meer weten

Over de kernwaarden van de Merwelanden:

Over het up-to-date houden van kernwaarden bij medewerkers:

Over de cliëntinterviews die de Merwelanden hield in het kader van het cultuurtraject:

Over de Merwelanden:

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg