invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Toolkit VGN over veroudering van mensen met een verstandelijke beperking

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft begin juli 2013 de Toolkit Ouderen over veroudering van mensen met een verstandelijke beperking gelanceerd. De toolkit bevat informatie over zorg- en ondersteuningsbehoeften van ouderen met een verstandelijke beperking en hoe daar op in te spelen. De toolkit is bedoeld voor gemeenten en de sector zorg en welzijn.

Mensen met een verstandelijke beperking worden - net als mensen zonder beperking - steeds ouder. De ouderdomskenmerken zijn bij beide dezelfde, maar het grote verschil is dat de kans op ouderdomsaandoeningen bij mensen met een beperking groter is en dat ze veel eerder verschijnen.

Andere zorg- en ondersteuningsbehoefte

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van een grote groep ouderen met een verstandelijke beperking. Hun zorg en ondersteuning is niet dezelfde als die van hun medemens zonder verstandelijke beperking. De VGN vindt het daarom belangrijk dat gemeenten specifiek aandacht hebben voor deze doelgroep in de Wmo.

Voor de sector zorg en welzijn geldt dat zij vanaf 2015 in toenemende mate te maken krijgen met ouderen met een verstandelijke beperking. Gemeenten zullen vanaf dan meer naar samenwerkingsverbanden zoeken tussen organisaties, zoals ouderenzorg, gezondheidscentra en huisartsenpraktijken. Om de kwaliteit van leven van ouderen met een verstandelijke beperking te waarborgen, wil de VGN dat zorg- en welzijnsorganisaties specifiek aandacht hebben voor deze doelgroep en relevante informatie snel weten te vinden.

Doelgroepspecifiek

De Toolkit Ouderen geeft gemeenten aandachtspunten over zorg- en ondersteuningsbehoeften op allerlei onderdelen van het leven van ouderen met een verstandelijke beperking: wonen, vervoer, participatie, daginvulling en bewegen. Ook aan ondersteuning van hun mantelzorgers is gedacht en verder wordt duidelijk welke specifieke expertise organisaties voor gehandicaptenzorg te bieden hebben.

Voor zorgprofessionals en welzijnswerkers bevat de toolkit informatie die de gehandicaptensector belangrijk vindt in de zorg en ondersteuning van ouderen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld over ouderdomsaandoeningen, begeleidingsmethodieken, dagbesteding, het stimuleren van maatschappelijke participatie en eigen netwerken. Ook komen de verschillen in zorgplannen en good practices van samenwerking tussen de ouderen- en gehandicaptenzorg aan bod. Alle informatie is in opdracht van de VGN door Maria Hornman van bureau PROF, Ondersteuning van Zorgprofessionals geselecteerd op relevantie voor de doelgroep. Daarbij waren ook deskundigen uit de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en welzijnswerk betrokken.

Bron: VGN


 

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg