invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Toolkit Samenspel met informele zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Een goed samenspel tussen professional en informele zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven door versterking van de zelfredzaamheid en participatie, en daarnaast aan het langer voorkomen van toetreding tot (zwaardere vormen) van zorg. Bij een optimaal samenspel vullen beide vormen elkaar aan en versterken ze elkaar.

Professioneel, open, helder en met respect

Een goed samenspel van professionele en informele zorg vereist aandacht. Hoewel een duidelijk verschil is te maken in de benadering van vrijwilligers en mantelzorgers, geldt voor beide dat de basis van het samenspel begint met een open en heldere communicatie, met respect voor de verschillende belangen en perspectieven van waaruit de informele zorg en professionele zorg betrokken zijn bij de klant. Daarnaast vraagt goed samenspel ook om een professionele organisatie daarvan.

Preventief en vroegsignalering

Naast inzet van informele zorg bij klanten die in zorg komen of zijn, kan informele zorg ook al worden ingezet als een klant nog niet zorgbehoevend is. Het gaat daarmee dus niet alleen over klanten, maar feitelijk over alle bewoners in de wijk. Vrijwilligers, maar ook mantelzorgers, kunnen een belangrijke rol spelen in de preventieve sfeer en in vroegsignalering. In de preventieve sfeer kan bijvoorbeeld de professionele vraag worden uitgesteld door vrijwilligers in te zetten of mantelzorg te begeleiden.

Daarnaast liggen mogelijkheden in vroegsignalering. Door goede banden met een vrijwilligersnetwerk in de wijk, kunnen signalen sneller worden opgepakt en preventieve maatregelen worden genomen.

Versterken samenspel in werkgebied

In het 'Teamplan Samenspel met informele zorg' geeft een team in hoofdlijnen weer hoe zij het samenspel in haar werkgebied wil versterken.

Het samenspel Informele zorg bestaat uit:

Het samenspel met mantelzorgers (SOFA-model)

  • Samenwerken:de mantelzorger als partner in de zorg
  • Ondersteunen:de mantelzorger helpen om overbelasting te voorkomen
  • Faciliteren: rekening houden met de persoonlijke relatie van de mantelzorger
  • Afstemmen:met de mantelzorger als ervaringsdeskundige

Het samenspel met vrijwilligers

  • Waarderen: van belang is dat vrijwilligers en professionals elkaar waarderen
  • Informeren: een open en heldere communicatie is van groot belang
  • Faciliteren: vrijwilligers ondersteunen
  • Afstemmen: tweerichhtingsverkeer, onderling afstemmen wie wat doet

Meer weten

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg