invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Toolkit: Resultaten borgen bij een veranderingstraject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hoe borgen we de resultaten van ons verbeter- of veranderingstraject? Hoe houden we de werkwijze vast als het project is afgerond? Belangrijke vragen voor elke zorgorganisatie die een verbeter- of veranderingstraject in gaat. Ervaring leert dat er specifieke aandacht nodig is om verbeteringen of vernieuwingen te borgen in het team, op de locatie of in de organisatie. Zonder die specifieke aandacht verdwijnt binnen een paar maanden de nieuwe werkwijze of verandering. Zonde van de tijdsinvestering van de medewerkers en zonde van de geldinvestering van de organisatie.

Wat is borgen?

Maar wat is borgen eigenlijk? Borgen betekent dat de (nieuwe) processen en activiteiten die voortkomen uit het verbeterings- of veranderingstraject op een vanzelfsprekende manier worden geïntegreerd in:

  • het professionele gedrag van de werknemer
  • de werkprocessen (routines), de methodieken en in de protocollen en beleid van de zorgorganisatie

Te vaak wordt er verwacht dat de resultaten van een veranderingsproject vanzelf doorwerken en vastgehouden worden in de organisatie. Maar de overgang van verandering naar borging is niet eenvoudig. Door stappen over te slaan ontstaat er vaak vertraging, worden de resultaten negatief beïnvloed of is er de illusie van vooruitgang, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Borgen voor morgen

Borgen gaat om het vasthouden van de resultaten op de lange termijn en niet op de korte termijn (de duur het project). Borging is belangrijk om:

  • de nieuwe werkwijze in de organisatie te verankeren
  • te voorkomen dat de nieuwe werkwijze/het nieuwe gedrag, wat bij de verandering of vernieuwing hoort, verwatert
  • het resultaat van de verandering blijvend te maken (duurzaamheid), waardoor de toekomstbestendigheid van de organisatie vergroot wordt
  • te voorkomen dat de investering (tijd en geld) die gedaan is verloren gaat. Of te zorgen dat de investering (tijd en geld) rendeert. Dus voordeel of winst oplevert.

Borging begint bij de start

Een goede borging van resultaten begint al bij de start van een verbeter- of veranderingstraject, als u begint met het maken van het implementatieplan. Helaas wordt er vaak pas bij het eind van een project nagedacht over hoe de nieuwe werkwijze of verandering verankerd kan of moet worden. U heeft dan niet alleen allerlei kansen gemist om mensen én organisatie in het veranderingsproces mee te krijgen, het kost achteraf veel tijd en inspanning om dat wel te doen en succes is absoluut niet gegarandeerd. Sterker nog, de kans is zeer groot dat de inspanningen van u en uw projectmedewerkers uiteindelijk voor niets is geweest omdat de rest van de organisatie niet bereid is op de nieuwe manier te werken of om het op te nemen in het beleid. Het was toch úw project?      

Om dat te voorkomen vindt u in deze toolkit een aantal instrumenten die u kunnen helpen bij het borgen van verbetering of verandering in de organisatie.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg