invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Toolkit ouderen met een verstandelijke beperking

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Deze toolkit van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) biedt u informatie om goed in te kunnen spelen op zorg- en ondersteuningsbehoeften van ouderen met een verstandelijke beperking.

VGN stelde de toolkit samen omdat mensen met een beperking steeds ouder worden en het aantal ouderen met een beperking de komende jaren nog verder toeneemt. Als professional en beleidsmaker krijgt u zodoende steeds vaker te maken met ouderen met een verstandelijke beperking.  

Kans op ouderdomsaandoeningen

Ook mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. De ouderdomskenmerken van mensen met en zonder een beperking zijn hetzelfde. De kans op ouderdomsaandoeningen bij mensen met een beperking is echter groter en ze verschijnen veel eerder. Iemand met het syndroom van Down krijgt vaak al rond de leeftijd van 40 jaar met dementie te maken. Dat geldt ook voor kwalen zoals:

  • Depressie
  • Diabetes
  • Slechthorendheid

Zorg en ondersteuning

De Toolkit Ouderen geeft zorgprofessionals en welzijnswerkers informatie die de gehandicaptensector belangrijk vindt in de zorg en ondersteuning van ouderen met een verstandelijke beperking. Zoals informatie over:

  • Ouderdomsaandoeningen
  • Begeleidingsmethodieken
  • Dagbesteding
  • Stimuleren van maatschappelijke participatie
  • Eigen netwerken
  • Verschillen in zorgplannen tussen ouderen- en gehandicaptenzorg
  • Good practises van samenwerking tussen ouderen- en gehandicaptenzorg

De toolkit biedt korte teksten met verwijzingen naar andere documenten en websites. Deze bundeling van kennis over ouderen met een verstandelijke beperking is een handvat voor zorg- en welzijnsorganisaties om een op maat gesneden zorg- en ondersteuningsaanbod te bieden.

De toolkit bevat informatie voor zorg- en welzijnsorganisaties, en gemeenten.

Verantwoordelijkheid gemeenten

Als gemeente bent u vanaf 2015 voor een groot deel verantwoordelijk voor de zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. U zult steeds meer samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties in de zorg- en welzijnssector.

VGN wil dat zorg- en welzijnsorganisaties specifiek aandacht hebben voor ouderen met een verstandelijke beperking en relevante informatie snel weten te vinden. 'Zodat bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie haar activiteiten kan aanpassen aan ouderen met een verstandelijke beperking’, vertelt Hans Schirmbeck (VGN-directeur). Zo wordt de kwaliteit van leven van ouderen met een verstandelijke beperking gewaarborgd.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg