invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De toolkit is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het verkennen, ontwerpen en implementeren van digitale informele zorgdiensten. De toolkit is ontwikkeld in samenwerking met 14 koploper gemeenten, ministerie VWS/BZK en KING en is online beschikbaar. Deze toolkit laat zien hoe een gemeente een rol kan spelen bij het inzetten van een digitale informele zorgdienst. En waar deze gemeente op moet letten. De Digitale Steden Agenda (DSA), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkelden de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten.

Digitale informele zorgdienst

Digitale informele zorgdiensten zijn ICT systemen die functionaliteiten aan burgers/vrijwilligers bieden. Je kan denken aan functionaliteiten zoals:

  • Agenda
  • Logboek
  • Marktplaats

De toolkit bevat informatie, ervaringen en verwijzingen naar relevante hulpmiddelen voor elke fase (verkennen, ontwerpen, implementeren en evalueren).Zo kunnen burgers en hulpbehoevenden elkaar op een zelfstandige en goedkope manier vinden om de dagelijkse realiteit binnen de zorg het hoofd te bieden.

Uitgangspunten

In de toolkit vindt u een aantal uitgangspunten voor het opzetten van een informatiedienst:

  • Ontwikkel geen nieuwe diensten maar sluit aan bij wat er al in de markt is.
  • Sta vooraf stil bij de rol die de gemeente wil spelen bij het implementeren (informeel betekent: inwoners in de lead).
  • Kijk naar wat er al wordt gebruikt door de zorgorganisaties en de gemeenten in de omgeving, zodat er massa ontstaat.
  • Zorg voor ruimte voor uitgebreide communicatie met zorg- en welzijnsorganisaties en burgers.
  • Neem bij de keuze voor een informele zorgdienst verschillende factoren mee: het budget, de rol die de gemeente wil spelen, de boodschap en de doelgroep.

Voorbeelden van digitale informele zorgdiensten zijn BUUV, Wehelpen, Zorgvoorelkaar, Vraagelkaar en Eigenkrachtwijzer.

BUUV

De gemeente Haarlem zette 3 jaar geleden een marktplaats op voor vrijwillige inzet waarbij de bewoner centraal staat: BUUV. Dit laatste aspect is heel belangrijk. BUUV is slechts een van de voorbeelden die gegeven worden in de toolkit. Persoonlijk contact is en blijft van belang voor kwetsbare mensen en daarom kan de marktplaats nooit helemaal digitaal zijn. Ook heeft 30% van hen geen e-mail of internet. Hanteer geen strakke scheiding tussen vrijwilligers en hulpbehoevenden; ontvangers van hulp kunnen ook iets te bieden hebben.

WeHelpen

De website WeHelpen brengt hulpvraag- en aanbod bij elkaar. WeHelpen heeft een agenda- en een informatiefunctie en een puntensysteem. Het initiatief is in Enschede door een coöperatie opgezet en beheerd, ook voor 4 andere Overijsselse steden. De gemeente levert een projectleider. De voorlichting en communicatie kent een gefaseerde aanpak: eerst zorg- en welzijnsorganisaties, dan burgers. Het systeem is ook handig voor regionale aanbieders, zoals Roessingh, een revalidatiecentrum dat WeHelpen in het zorgpad voor ontslagen patiënten wil opnemen. Het systeem moet een neutrale uitstraling hebben. Let er ook op dat u eventuele andere systemen niet meteen opheft.

Meer weten

  • Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten (externe link)

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg