invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Teams verbeteren zelf kwaliteit bij Birkhoven Zorggoed

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

'Wie kan sturen, zeilt bij elke wind' is het motto. Birkhoven Zorggoed streeft naar 1e klas kwaliteit, waarbij de kwaliteit van leven van de cliënt het uitgangspunt is. De zelfsturende teams zijn er verantwoordelijk voor en voelen deze verantwoordelijkheid ook.

Resultaatafspraken

De te behalen resultaten worden met elkaar afgesproken. De teams doen dat binnen de kaders, zoals wet- en regelgeving en interne afspraken. Birkhoven heeft een poster voor de teams ontworpen om de resultaatafspraken overzichtelijk vast te leggen. Op deze poster kunnen de teams zelf hun visie en kernwaarden formuleren, doelen in het kader van teamontwikkeling en verbeterpunten opschrijven en de resultaatafspraken op een vast aantal thema's aangeven. Download de poster Resultaatafspraken zelfsturende teams Birkhoven (pdf).

Kwaliteit

Voor de kwaliteit in “enge” zin - basiszorg waarop wordt getoetst door overheid, zorgverzekeraar en inspectie - worden de teams in administratieve zin zoveel mogelijk ontlast. Teams visiteren en evalueren elkaar en komen samen tot een verbeterplan waar nodig. De toets op kwaliteit in “brede” zin - de kwaliteitsbeleving van cliënten en hun naasten - komt tot stand in dialoog en wordt ondersteund met zoveel mogelijk meetbare afspraken.

Leerkringen

Kwaliteitsuitwisseling vindt plaats in leerprocessen in en tussen de teams. Daarvoor heeft Birkhoven leerkringen ingesteld. Een leerkring is een groep taakhouders (bijv. roosteraars) uit zelfsturende teams en expert(s) op dat taakgebied die met elkaar afstemmen. Op deze manier wordt coöperatief en interactief leren en kennis delen en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen gefaciliteerd. Bekijk de presentatie van Birkhoven over Leerkringen (pdf).

Toetsen met visitatieteams en mantelzorgers

Woonzorgteams helpen elkaar om de kwaliteit van hun werk te vergroten, door elkaar te bezoeken en in gesprek te gaan binnen het team, met mantelzorgers en andere betrokkenen en daarmee het collega team tot verbeteracties te helpen komen. Zij gebruiken daarbij het format Onderzoek naar beleving en tevredenheid van mantelzorgers en teamleden van team X (pdf).

Daarnaast vragen teams in gesprek met mantelzorgers of naasten van de cliënt om een waarderingscijfer te geven voor verschillende onderdelen van de zorg en ondersteuning. Dit formulier wordt hiervoor gebruikt: In gesprek tussen teams en familie/naasten (doc).

Om de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren hebben de woonzorgteams als onderdeel van het zelfsturingstraject een scholingstraject doorlopen. Voor de start van dit scholingsprogramma is de 'Samenwerkingsscan mantelzorgers - team' (pdf) uitgevoerd om te meten hoe de stand van zaken was op gebied van samenwerking in de driehoek: cliënt - familie/mantelzorger - medewerker.

Video over kwaliteit in zelfsturende teams

Nieuwsgierig naar de aanpak van Birkhoven Zorggoed? Deze video laat een korte impressie zien.

Formats toetsing

In de video wordt het voorbeeld getoond van een visitatie waar het omgaan met geneesmiddelen wordt besproken. Er komen verschillende formulieren aan bod:

Birkhoven heeft zelf op verzoek van de teams het onderwerp persoonlijke verzorging uitgewerkt en toegevoegd.

Meer weten

Op 26 januari 2015 en 20 april 2015 verzorgde Birkhoven Zorggoed een presentatie tijdens bijeenkomsten van In voor zorg! 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg