invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Teambarometer Thuiszorg Rotterdam

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De teambarometer is een checklist die Thuiszorg Rotterdam gebruikt voor de teamontwikkeling van de teams. Deze is opgesteld tijdens het project ‘Thuis in de Buurt’ van Thuiszorg Rotterdam. Aan de hand van de resultaten uit de barometer worden afspraken gemaakt en gemonitord.

Thuis in de buurt

Voor de nieuwe werkwijze Thuis in de Buurt zijn veertig buurtteams samengesteld die alle zorg verlenen die buurtbewoners nodig hebben. Eén team bestaat uit twaalf tot vijftien zorgverleners die zoveel mogelijk zelfstandig werken. Met elkaar plannen ze de zorg en houden contact met de huisarts en andere zorg- en dienstverleners in de buurt. Het grote voordeel voor de cliënt is dat deze met minder zorgverleners te maken krijgt. Daarmee wil Thuiszorg Rotterdam de zorg persoonlijker en vertrouwder maken.

Inzet van de teambarometer

Op teamniveau is het instrument met name een hulpmiddel om de gewenste ontwikkeling gestalte te geven. Vaak maken de teams op basis van de criteria eigen verbeterplannen en teamontwikkelplannen. Met hulp van intensieve coaching lukt het hen om de werkwijze om te buigen.

De voortgang wordt online gemonitord. Dat gebeurt door het toezenden van een weblink aan alle wijkmanagers, die vervolgens de voortgang van de 70 teams kunnen invullen (of samen invullen met de coördinerend wijkverpleegkundige).

Alle informatie komt terecht in een tool welke wordt gebruikt door de programmamanager. In de teambarometer is een en ander gefaseerd op kleur (oranje, blauw, groen). Bij het overleg in het kernteam (het besturingsorgaan wat is ingericht voor Thuis in de Buurt) wordt deze informatie besproken.
 
Bij Thuiszorg Rotterdam zijn nu ook de stafafdelingen gestart met het teamontwikkelmodel. Per afdeling wordt gekeken hoe er gestalte kan worden gegeven aan de invulling van het model. Dit omdat de aard van de werkzaamheden zeer divers is, en ook de teamomvang varieert.

Meer weten

Teambarometer Thuiszorg Rotterdam (pdf)

Fasenmodel Thuis in de Buurt (pdf)

Voor direct gebruik kunt u de Excel-versie van de Teambarometer Thuiszorg Rotterdam (xls) downloaden

Voor intramurale teams kunt u gebruik maken van de Excel-versie van de Teambarometer voor intramurale teams (xls)

Fasenmodel van Goof van Amelsvoort (pdf)

Medewerkers krijgen meer regie door ‘Thuis in de buurt’

Hans Dijkema en Eric Hisgen over het tweede leven van Thuiszorg Rotterdam

Thuiszorg Rotterdam is In voor zorg!

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg