invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Stapsgewijs managementinformatie in de zorg snel en passend realiseren

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorgorganisaties worden steeds meer geconfronteerd met financiele vraagstukken. Opgelegde budget- en declaratieregels maken dat een zorgorganisatie steeds meer proactief moet sturen. Bovendien moeten zorgorganisaties in een marktsituatie hun plaats in het zorgspectrum behouden, wijzigen of zelfs opnieuw vinden. Dat betekent meer aandacht voor producten en diensten, productiviteit, investeringen, etcetera.

Dit alles stelt hogere eisen aan de managementsturing en dientengevolge ook aan de benodigde managementinformatie. Managementinformatie moet snel en adequaat geleverd kunnen worden, en dat in nogal veranderlijke omstandigheden.

Dit is op de eerste plaats een inhoudelijk informatievraagstuk: er moet regelmatig vastgesteld worden op welke punten sturing en monitoring moet plaatsvinden en welke informatie men daarvoor precies nodig heeft. Maar al te vaak wordt direct doorgeschoten naar de technologie, en wordt de blik gericht op software en onderliggende voorzieningen, terwijl het wezenlijke inhoudelijke vraagstuk daarmee niet wordt opgelost.

Managementinformatie is niet zo eenvoudig te bepalen. Een puur inventariserende aanpak, in welke vorm dan ook, levert in de regel een bonte verzameling van eisen en wensen. Anderzijds, een kant-en-klaar ontwikkeld dashboard of andere tool zal niet voldoende beantwoorden aan de levende eisen, wensen en verwachtingen en daarmee de nodige acceptatieproblemen met zich mee brengen. In beide gevallen speelt dan ook nog het probleem van veranderende omstandigheden en (dus) veranderende informatiebehoeften.

Het is daarom belangrijk een aanpak te volgen die de managers het nodige inhoudelijke houvast biedt om in deze lastige situatie de sturing en managementinformatie vast te stellen en te realiseren. Een stapsgewijze aanpak kan de oplossing bieden. Deze is gebaseerd op het zichtbaar maken van:

  • bedrijfsprocessen
  • waardenstromen
  • relevante besturings-/beslispunten

Deze aanpak blijkt goed schaalbaar en aanpasbaar, en is daarmee bruikbaar in de snel veranderende omstandigheden in de zorgsector.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg