invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Routekaart strategische personeelsplanning

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Strategische Personeelsplanning is het zichtbaar maken van het verschil tussen de gewenste en beschikbare personele inzet in de toekomst (kwalitatief en kwantitatief). Op deze wijze kunnen tijdige en adequate maatregelen genomen worden en kan nu al gewerkt worden aan een juiste personele inzet voor later.

Anticiperen op veranderingen

ZorgpleinNoord heeft een Routekaart Strategische Personeelsplanning ontwikkeld, waarmee organisaties het gehele proces van strategische personeelsplanning kunnen doorlopen. Met de routekaart brengt u de huidige en gewenste personele inrichting van uw organisatie in kaart. Hiermee kan worden geanticipeerd op veranderingen in de context van de organisatie, zoals het overheidsbeleid, nieuwe samenwerkingspartners en de arbeidsmarkt.

Toename wendbaarheid en effectiviteit

Strategische personeelsplanning levert een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van het strategisch Human Resource (HR)-beleid. De verhouding tussen de in de toekomst gewenste competenties en de huidige personele inrichting geven bijvoorbeeld richting aan het wervings- en selectiebeleid, bijscholingsbeleid en mobiliteitsbeleid. Door de toekomst in verschillende scenario’s te schetsen, neemt tevens de wendbaarheid van de organisatie toe.

De Routekaart Strategische Personeelsplanning doorloopt de volgende stappen:

  • Analyse huidige personeelsbestand
  • Personeelsontwikkeling bij ongewijzigd beleid
  • Analyse kwaliteit personeelsbestand
  • Scenarioplanning

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg