invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rollen verdelen binnen zelfsturende teams

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Vaak moeten medewerkers en leidinggevenden erg wennen aan ‘zelfsturing’. Livingstone partners in organisatieontwikkeling heeft een methodiek en werkwijze ontwikkeld waarbij resultaatgerichtheid en zelfsturing via een geleidelijke weg ingevoerd worden.

Bij deze methodiek worden ‘functies’ vervangen door ‘rollen’. Rollen die nodig zijn om zorg te organiseren en te verlenen.

Uitgangspunten:

 • Meer dan de helft van alle rollen zijn organisatorisch van aard.
 • Medewerkers geven gezamenlijk invulling aan de verschillende rollen. 
 • Een team is niet direct volwassen.

Methodiek en werkwijze:

 • De organisatie maakt zelf met haar medewerkers haar raamwerk van rollen. Zo herkennen de medewerkers hun eigen werk en maakt het wezenlijk deel uit van de invoering van een andere manier van organiseren: organiseren op basis van resultaatgerichte, zelfstandige, goed functionerende teams die elkaar aanvullen op basis van talenten.
 • Aandacht voor zorgrollen waarbij medewerkers leren hoe ze rollen ontwikkelen die meer organisatorisch van aard zijn.
 • Aandacht voor teambuilding c.q. teamontwikkeling.
 • Beschikbaar stellen van hulpmiddelen om de rollen uit te kunnen voeren. Denk aan praktische, geautomatiseerde ondersteuning, roosters en financiële registratie.
 • Vraag- en oplossingsgericht leren en ontwikkelen tijdens het werk.
 • Organisatie(her)inrichting die aansluit bij de rollen die op de werkvloer zijn bepaald en beschreven.
 • Leren omgaan met diversiteit in kennis, kunde en aanleg als basis voor een resultaatverantwoordelijk team.
 • Inzicht in wanneer zelfsturing binnen bereik komt.
 • Borgen van de werk- en denkwijze door het delen van kennis en ervaring over de teams heen. 
 • Nazorg half jaar na borging werk- en denkwijze

Voor wie?

 • Als uw organisatie de uitdaging wil aangaan te vertrouwen op de kennis, kunde en vaardigheden van de (zorg)professionals. Rollen helpen om afgestemde vragen en taal te gebruiken.
 • Als uw organisatie de zelfsturing en ontwikkeling van hun (zorg)professionals wil benutten en hiermee de effectiviteit van het primaire proces vergroten. De professionals krijgen ook rollen op het vlak van inhoud, organisatie en middelen.
 • Als medewerkers in uw organisatie elkaar op alle niveaus durven te stimuleren om zich optimaal in te zetten en bij te dragen. Als u de professionals in uw organisatie op gelijkwaardig niveau aanspreekt of aan wil spreken op de afgesproken kaders en te verwachten de resultaten.

Bron: Livingstone partners in organistieontwikkeling

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg