invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rollen-analyse voor zelforganiserende teams

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Wanneer een organisatie de verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie wil door zelforganiserende zorgteams te creëren is teamontwikkeling belangrijk. De Rollen in Beeld-scan (RiB scan) is een instrument dat op maat is gemaakt voor de zorg en de verschillende teamrollen van medewerkers in beeld brengt.

Dit instrument maakt onderdeel uit van de toolkit Leuker Werken van het In voor zorg!-traject van Het Laar in Tilburg en is gebaseerd op het model van dr. Meridith Belbin.

Succesvol team

In het model van Belbin wordt een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Op basis van die typeringen kan men ‘ideale’ teamsamenstellingen maken, afhankelijk van situatie, strategie en dergelijke. De aanname van Belbin is dat mensen in teams meerdere rollen vervullen, dat niemand sterk is in alle rollen en dat de rollen die men vervult deels persoons- en deels situatie gebonden zijn. Sommige frustraties kunnen voorkomen worden als de teamleden verschillen benutten.

De RiB scan werkt met 8 rollen:

 • Regisseur
 • Verbinder
 • Bewaker
 • Netwerker
 • Uitdager
 • Waarschuwer
 • Vernieuwer
 • Organisator

Doel RiB scan

De scan wordt gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het in kaart brengen van de dominante rollen van medewerkers binnen een teamontwikkeltraject en de spreiding van de rollen over de teamleden ten behoeve van een evenwichtige teamopbouw
 • Het bespreken met medewerkers van de uitkomsten om een POP op te kunnen stellen of te kunnen beoordelen of men voldoende competenties en vaardigheden in zich heeft om bepaalde rollen in een zelforganiserend team te kunnen waarmaken
 • Het sturen van een team teneinde effectiever en efficiënter te kunnen samenwerken
  Mensen met specifieke rollen tussen teams verdelen (mobiliteit)

Uitkomsten scan

Ieder teamlid maakt een scan (webbased) om vast te stellen welke de voorkeursrollen zijn. Op teamniveau wordt vervolgens een analyse gedaan en gekoppeld aan resultaten van competentie- en vaardighedenanalyses zoals de ZoV scan uit de toolkit.

Deze analyse op teamniveau kan complex zijn omdat rollen en teamsamenstelling bij elkaar gebracht worden. Het zijn niet per se dominante rollen van teamleden die voor het team het meest van belang zijn. Een training en ondersteuning helpt leidinggevenden of personeelsadviseurs te leren werken met de analyse.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg