invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Risicoscan zorgvastgoed

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Veranderingen in de zorgwereld, zoals de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en het scheiden van wonen en zorg (extramuralisering), leiden ertoe dat zorgorganisaties steeds integraler naar hun vastgoed kijken.

(Vastgoed)organisatie en exploitatie zijn hierbij belangrijke aspecten. Als gevolg van de invoering van de NHC ontstaat een koppeling tussen productie en huisvesting.

Risico's

Als vastgoedeigenaar of huurder loopt uw instelling risico's, zoals:

 • Onverwachte afboekingen
 • Toenemende concurrentie
 • Nieuwbouw
 • Zorgverzekeraars die minder klinische capaciteit willen

Deze factoren kunnen een groot beslag leggen op uw instelling.

Kansen

Daarnaast biedt het vastgoed ook veel kansen:

 • Vastgoed kan een grote bijdrage leveren aan uw markt- en concurrentiepositie
 • Vastgoed heeft invloed op uw imago en de tevredenheid van uw klanten

Vastgoed Risicoscan biedt uitkomst

Om de gevolgen van het invoeren van de NHC en het scheiden van wonen en zorg proactief tegemoet te treden, heeft het Zorg Adviesnetwerk van Quintis een Vastgoed Risicoscan ontwikkeld, waarmee vanuit 4 thema's naar vastgoed gekeken wordt:

 1. Vastgoed & financieel
 2. Beleid: vastgoed & zorg
 3. Mens & cultuur
 4. Organisatie en systemen

Het bijzondere aan de aanpak is dat het vastgoed niet als een op zichzelf staand iets wordt gezien, maar ten dienste is aan het primair proces van de zorg. Op 12 dimensies wordt, door deskresearch en interviews, geanalyseerd in welke fase van ontwikkeling de dimensies zich bevinden:

 • Fase 1: het verzamelen van 'feiten en cijfers'
 • Fase 2: het implementeren in de organisatie door het aanbrengen van 'samenhang en
  samenwerking'
 • Fase 3: het formuleren van doelen en resultaten voor 'sturing en beheersing'

Met de resultaten van de quickscan wil Quintis een bijdrage leveren aan het inzicht van zorgorganisaties op de inbedding van het vastgoed in de organisatie en de mate van ontwikkeling van de organisatie in termen van 'samenhang en samenwerking' en 'sturing en beheersing'.

Het levert het bestuur, management en toezichthouder belangrijke inzichten op. Maar ook belangrijke input om de strategische aanpak van vastgoed te verankeren.

Meer weten

Bron: Quintis.

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg