invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rekentool Scheiden Wonen en Zorg

Gepubliceerd op:

De Rekentool Scheiden Wonen en Zorg, die Henk Nouws van Ruimte voor zorg ontwikkelde op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ), is een hulpmiddel dat inzicht geeft in de financiële consequenties van het scheiden van wonen en zorg voor een woonzorglocatie. Deze online rekentool is gratis beschikbaar voor alle zorgorganisaties.

De invoer van de rekentool bestaat uit de financiële gegevens uit de exploitatiebegroting of het exploitatieoverzicht van de woonzorglocatie. Uitgangspunt is dat op die woonzorglocatie nu nog intramurale zorg wordt verleend.

Cliënt en Zorgaanbieder

In verzorgingshuizen komen eenheden leeg te staan. Deze zijn geschikt (te maken) voor verhuur aan cliënten met een extramurale zorgindicatie. In de Rekentool Scheiden Wonen en Zorg kan men het aantal plaatsen voor intramurale zorg aangeven dat wordt omgezet in scheiden wonen en zorg. De rekentool toont vervolgens de consequenties vanuit het perspectief van de cliënt van de zorgaanbieder.

De kosten zijn voor de cliënt zichtbaar in 2 varianten: een basispakket en een full-service pakket. De rekentool laat voor de zorgorganisatie zien wat de afname aan inkomsten is voor de organisatie, ten opzichte van de intramurale begroting.

Kosten van arrangementen

De uitkomsten van de berekeningen met de Rekentool Scheiden Wonen en Zorg geven een schatting van de productprijzen van wonen en diensten. Deze schatting is niet exact, maar voldoende precies om een goed beeld te krijgen van de financiële consequenties van scheiden wonen en zorg.

De rekentool verschaft daarmee inzicht in de kosten en opbrengsten van de huidige arrangementen. Vaak ontbreekt dit inzicht nog bij organisaties. Zonder kennis van deze kostenstructuur van de locatie is het lastig om de keuze te maken om een deel van de appartementen te gaan verhuren aan cliënten met een extramurale indicatie. De Rekentool Scheiden Wonen en Zorg biedt de informatie die de organisatie helpt bij het nemen van deze beslissing.

Bron: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg