invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Overzicht van meetinstrumenten voor gemeenten

Gepubliceerd op:

Gemeenten kunnen verschillende instrumenten inzettten om kwaliteit, bescherming en inspraak van burgers te meten. Het TransitieBureau Wmo en Movisie zetten een groot aantal op een rij.

Bij het onderzoeken van de kwaliteit van de dienstverlening is het zinvol om in ieder geval de volgende aspecten te monitoren:

  • Doelpopulaties: welke hulpvraag komt er op de gemeente af?
  • Aard en omvang van de verschillende vormen van hulp: op basis waarvan wordt hulp toegewezen?
  • Welke arrangementen worden geleverd en op welke manier?
  • Resultaten van de verleende hulp: welke effecten heeft de hulp gehad op de cliënt en op de buurt/maatschappij?

Meetinstrumenten kunnen zich richten op:

  • Structuur (input): middelen die in het proces worden gebruikt;
  • Proces (throughput): activiteiten/interne werkprocessen die in de organisatie van de aanbieder worden uitgevoerd;
  • Output: eenheden van productie of diensten;
  • (Maatschappelijk) effect: het uiteindelijke resultaat van de dienstverlening.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg