invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zelf competentieprofielen opstellen voor individuen en teams

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers. Zij krijgen andere rollen, posities, taken, competenties en (samenwerkings)relaties. Het werk zelf, maar ook de manier van leidinggeven en opleiden verandert. De competentieprofielen moeten dan ook worden aangepast aan de nieuwe situatie, zodat er duidelijkheid is over de kennis, vaardigheden en houding nodig is om optimaal te functioneren in de moderne zorg.

Projectleiders van transitietrajecten, medewerkers HRM en opleidingen en leidinggevenden in de zorg vinden in dit overzicht handvatten om nieuwe competentieprofielen op te stellen en gebruik te maken van ontwikkelde competentieprofielen in de sectoren: ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

Competentieprofielen

Competenties zijn kwaliteiten in termen van vaardigheden, stijl en kennis waarover een medewerker moet beschikken om zijn of haar taken succesvol te realiseren. Deze competenties kun je vastleggen in een competentieprofiel.

In het rapport 'Competenties van verzorgenden en zorgteams' wordt een aanzet gedaan tot het opstellen van een (arbeidspsychologische) competentieset: definitie van de competenties die bij individuele zorgverleners en in teams aanwezig dienen te zijn om een kwalitatief goede zorg te garanderen. Deze set bestaat uit 8 competenties die gezamenlijk, elk in zekere mate, noodzakelijk zijn om de rollen die in zorgteams onderscheiden worden in te vullen.

Elke competentie wordt beschreven op 3 niveaus:

  • basaal effectief gedrag vertonen
  • zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen
  • anderen tot effectief gedrag inspireren

Zodanig, dat op deze niveaus gedifferentieerd kan worden.

Teamprofielen

Met deze competentieset wordt het mogelijk om diverse profielen op te stellen, zowel voor individuen als voor teams. Wanneer als een team gewerkt wordt, is het niet noodzakelijk dat elk individu een bepaalde competentie op het gewenste niveau bezit. Het is hierbij goed denkbaar dat verschillende typen afdelingen vragen om andere teamprofielen. 

Door het vaststellen van een gewenst teamprofiel, inclusief de gewenste niveaus, en de profielen van de individuele teamleden, kunnen teams samengesteld (en ingeroosterd) worden in een optimale samenstelling. Hiermee ontstaat een ideale ‘meetlat’ waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden als input voor verbetering, feedback, training, coaching en voor gerichte werving en selectie. Voor (nog) betere kwaliteit in langdurige zorg.

Meer weten:

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg