invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Ontwikkelgericht werken laat cliënten hoger op de participatieladder komen

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De REAKTGROEP begeleidt jaarlijks zo’n 10.000 mensen op hun pad naar maatschappelijke participatie en onafhankelijkheid van zorg en uitkering. Door de nieuwe werkelijkheid, met een financieringsstroom die niet meer met zorgkantoren maar via de gemeente gaat lopen, voelde de REAKTGROEP al langer de noodzaak om resultaatgerichter te gaan werken en meer op output te gaan sturen.

Dat doen ze op alle organisatieniveaus. Medewerkers werken ontwikkelgericht, dat wil zeggen gericht op de ontwikkeling van de cliënt, de teams functioneren zonder dagelijkse aansturing en er wordt in de organisatie planmatig gewerkt aan verbetering van de resultaten.

Het doel van ontwikkelgericht werken is dat cliënten stappen maken om hoger op de participatieladder te komen. De afdeling TRACK van de REAKTGROEP biedt cliënten individuele begeleiding, gericht op in-, door- en uitstroom naar werk. Zij krijgen een traject aangeboden waarin doelen zijn geformuleerd. Cliënten worden ondersteund en begeleidt door medewerkers van de REAKTGROEP bij het bereiken van persoonlijke doelen. Dat doen ze onder andere door het trainen van vaardigheden die in iedere werksituatie van pas kunnen komen. Elk kwartaal wordt er geëvalueerd en kunnen de doelen worden bijgesteld. Deze beroepsgerichte activering helpt stapjes te maken op de participatieladder tot het vinden en behouden van betaald werk.

CONNECT is er voor cliënten die niet ontwikkelgericht kunnen werken aan hun toekomst en waarbij het voorkomen van terugval vaak al een doel op zich is. REAKT vangt deze cliënten op en biedt hen groepsactiviteiten om meer dagritme te krijgen en onder de mensen te zijn. Van deze cliënten wordt eenmaal per jaar vastgesteld op welke trede van de participatieladder zij staan (bijv. ‘totaal isolement’ of ‘deelname activiteiten in beschutte omgeving’).

Om dit hele proces te stroomlijnen en slim en slank te ondersteunen voor medewerkers van de REAKTGROEP en de betreffende cliënt zijn er een aantal formulieren ontwikkeld. Deze zijn hier te downloaden.

CONNECT

TRACK

TRACK en CONNECT

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg