invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Nieuwe competenties voor moderne zorgmedewerkers

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers. Zij krijgen andere rollen, posities, taken, competenties en (samenwerkings)relaties. Het werk zelf, maar ook de manier van leidinggeven en opleiden verandert. De competentieprofielen moeten dan ook worden aangepast aan de nieuwe situatie, zodat er duidelijkheid is over de kennis, vaardigheden en de houding die nodig is om optimaal te functioneren in de moderne zorg.

Projectleiders van transitietrajecten, medewerkers HRM en opleidingen en leidinggevenden in de zorg vinden in dit overzicht handvatten om nieuwe competentieprofielen op te stellen en gebruik te maken van ontwikkelde competentieprofielen in de sectoren: ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

Veranderingen in het werk van de zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker moet kunnen omgaan met mondige cliënten en moet de eigen regie van de cliënt en diens zelfredzaamheid versterken. Daarnaast wordt de sociale omgeving van de cliënt steeds belangrijker. De nieuwe zorgmedewerker betrekt de mantelzorger meer bij de zorg, moet oog hebben voor de omgeving van de cliënt en grotere zorgvragen voorkomen. Hij/zij moet de ‘vraag achter de vraag’ van de cliënt begrijpen en goede contacten onderhouden met huisarts en andere disciplines. Daarnaast verandert de organisatie van de zorg in steeds meer thuiszorg of ambulante zorg; er wordt gewerkt in kleine teams en met nieuwe technologieën, zoals beeldschermzorg.

De functie en verantwoordelijkheden van zorgmedewerkers splitsen zich in twee groepen. Enerzijds is er een grotere vraag naar generalisten. Medewerkers die goede contactuele eigenschappen hebben, goed kunnen samenwerken met een diversiteit aan belanghebbenden, een brede visie hebben op de kwaliteit van leven van de cliënt en problemen pragmatisch kunnen oplossen. Anderzijds is er behoefte aan meer specialistische verpleegkundigen. De toename van complexe zorgvragen en de verschuiving van ziekenhuisopnames naar langer thuis wonen, vraagt verpleegkundigen die cliënten daarin kunnen ondersteunen.

Nieuwe aanpak voor personeels- en opleidingsbeleid

Kortom: er komen veel veranderingen voor zorgmedewerkers op hetzelfde moment. Dat kan onveilig voelen, maar biedt ook nieuwe kansen, doorgroeimogelijkheden en ruimte om ondernemerschap te tonen om een waardevolle ondersteuner van de cliënt te zijn.

Dit betekent ook dat het personeels- en opleidingsbeleid van organisaties een andere aanpak en inhoud vraagt. Een aanpak die past bij zelfstandige medewerkers die zelf de regie hebben over hun eigen ontwikkeling. En een inhoud die past bij nieuwe competenties voor taken en verantwoordelijkheden die nu en in de toekomst van zorgmedewerkers gevraagd worden.

Meer weten:

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg