invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Instrumenten cultuuromslag in zorgorganisaties

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Een cultuuromslag naar een andere manier van werken – veel organisaties in de langdurige zorg zijn hiermee bezig. Maar hoe meet je de vooruitgang? Hoe definieer je meetbare en merkbare doelen? En hoe weet je of de veranderingen in de cultuur ook als zodanig worden ervaren?

In voor zorg-coach Inez Sales past onder andere bij zorgorganisaties als Brabantzorg en
Stichting Thuiszorg Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR) analyse- en meetinstrumenten toe waarmee de cultuuromslag naar het andere werken gemonitord wordt. Een pakket van concrete instrumenten waarmee u zelf aan de slag kunt in uw organisatie.

1 Analyse-instrument en 4 meetinstrumenten

De volgende instrumenten helpen bij het meten van vooruitgang op weg naar een cultuuromslag in zorgorganisaties.

Analyse-instrument WaardenRealisatieKaart

Met behulp van de WaardenRealisatieKaart kunnen bestuurders en management de werkwijze in hun organisatie analyseren. Niet zelden blijkt dat de kernopdracht van de organisatie op de achtergrond is geraakt. Bijvoorbeeld door fusie of eisen van de overheid. Medewerkers zijn belast met bureaucratie en komen onvoldoende toe aan hun kernopdracht, zoals het bieden van zorg.

Het uitgangspunt van de WaardenRealisatieKaart zijn de waarden van de klant en de (uitvoerende) medewerker als kern van de organisatie. De WaardenRealisatieKaart gaat uit van de organisatieprincipes van het Rijnlands model. Hierin heeft het primair proces het primaat, bevinden zich de verantwoordelijkheden laag in de organisatie en vormt vertrouwen de basis.

Checklist kenmerken meetbare en merkbare doelen

Niet elk doel kan gemeten worden. Naast meetbare doelen kun je daarom ook merkbare doelen vastleggen. In deze checklist kunt u zien  wat de kenmerken van meetbare doelen zijn en wat die van merkbare doelen.

Monitoring paradigmashift

Met dit  instrument wordt per kwartaal in kaart gebracht hoe de medewerkers de cultuur in de organisatie ervaren. Dit is om te monitoren of er veranderingen/verschuivingen in cultuur in de organisatie plaatsvinden en of interventies hierop dus werken.

Cultuurscan

Met behulp van deze excel kunnen de totale scores van de cultuurscan in kaart  wordt gebracht. Hiervoor wordt gemeten hoe de medewerkers de cultuur in de organisatie ervaren.

Het instrument Waarneming cultuuromslag

Het instrument Waarneming Cultuuromslag brengt in beeld wat de oude cultuur binnen de organisatie was en wat de nieuwe cultuur is. Vijf onderwerpen spelen hierbij een rol: stijl en rol van de veranderaar, organisatiesystemen, verandering routines, macht, en symbolen in de organisatie.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg