invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Instrument De EffectenArena

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De EffectenArena is een handig instrument dat helpt om de relatie tussen investeringen, maatregelen en effecten in beeld te krijgen. Oorspronkelijk ontwikkelt door SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) voor woningcorporaties, maar ook geschikt voor andere maatschappelijke instellingen zoals zorgorganisaties.

Met de EffectenArena kunt u de werkzame bestanddelen van een interventie identificeren, proeven en gezamenlijk vaststellen. U brengt de resultaten en onderlinge verbanden in kaart. Elke investering wordt daarmee een open boek.

Dialooginstrument

De EffectenArena is ontworpen als dialooginstrument. Het is een hulpmiddel om gesprekken te structureren en er zo meer diepgang aan te geven. Dat helpt bij het verkrijgen van draagvlak en leidt tot betere interventies. Het zet aan tot het bespreken van veronderstellingen die anders vaak verborgen blijven en pas later de kop opsteken. Het is een in de praktijk ontwikkeld en beproefd instrument. De EffectenArena is niet alleen bedoeld om binnen de eigen organisatie in te zetten, maar liefst juist ook daarbuiten.

Steviger effectanalyses

Daarnaast heeft de EffectenArena zich ook bewezen als drager van steviger effectanalyses. Bijvoorbeeld om gerichter effecten te meten. Of om de waarde van effecten uit te drukken in euro’s (het monetariseren).

Waar wel en waar niet voor

De winstpunten op een rij:

  • Het is duidelijke welke partijen investeren en welke partijen incasseren.
  • Er is zicht op het maatschappelijk rendement van de interventie: wegen de investeringen op tegen het totaal van de incasseringen?
  • U krijgt een beeld over de verwachting van de interventie en hoe deze precies werkt voor de maatschappij, de wijk en de bewoners.
  • Er ligt een basis om gericht te monitoren: welke effecten vinden we het belangrijkst en met welke indicatoren kunnen we een vinger aan de pols houden? Met welke score zijn we tevreden?
  • De evaluatie wordt een stuk makkelijker: bij de start van een interventie zijn de verwachtingen immers duidelijk omschreven, waardoor aan het einde van de rit eenvoudig teruggeblikt kan worden.

Dit alles draagt bij aan het lerend vermogen van de maatschappelijke onderneming.

De Effectenarena heeft ook beperkingen:

  • Het eindresultaat - een ingevulde Effectenarena - is niet zonder meer geschikt om te communiceren. Wel weet u beter hoe partijen zijn betrokken. Daarnaast heeft u een sterke inhoudelijke kapstok voor uw communicatie.
  • De Effectenarena is geschikt voor kleine en grote interventies. Voor beleids- en wijkprogramma’s is het instrument niet geschikt. Een ingevulde Effectenarena levert in dit soort situaties een onnavolgbare kluwen van lijnen op. Dergelijke programma’s zijn te complex. Met de Effectenarena kunt u wel eenvoudig zien waar de bijdrage van de individuele interventie aan het grotere programma ligt.

Meer informatie

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg