invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Hoe zorg je voor een duurzame verankering van Lean?

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De afgelopen jaren zijn veel organisaties gestart met verbeterprogramma’s als Steeds Beter, voortdurend verbeteren, SENS, SLIM, OPEX of gewoon Lean. In sommige organisaties zijn die programma’s succesvol geïmplementeerd, in andere organisaties is de weg naar succes een enorme worsteling. Thematieken als ‘borging’ en het ‘Lean denken in het DNA krijgen’, zijn de meest genoemde uitdagingen bij de verschillende (Lean programma) managers. De centrale vraag die rijst is: Hoe zorg je voor een duurzame verankering van Lean?

Om deze vraag te beantwoorden is adviesbureau &Samhoud een onderzoek gestart. Tot nu toe hebben 15 verschillende organisaties en instellingen deelgenomen, waar gewerkt wordt aan de hand van de Lean filosofie. Deze bedrijven vertegenwoordigen verschillende sectoren: overheid, financiële dienstverlening, zorg en overig. De respondenten zijn onder te verdelen in de drie doelgroepen: business managers, medewerkers en programmateam. De organisaties hebben de deelnemers zelf geselecteerd. Er is gekozen voor een doorsnede van de organisatie, of een specifieke afdeling, unit of locatie. In het kader van vertrouwelijkheid en integriteit worden de algemene resultaten anoniem gepubliceerd.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een ‘online’ vragenlijst, waar een waardering gegeven kan worden op een vijf-punts-schaal (geheel oneens tot geheel eens) op stellingen die refereren naar 5 onderzoeksbouwstenen, aangevuld met open vragen en stellingen waar men een ‘ja of nee’ antwoord op heeft kunnen geven.

Vijf bouwstenen

Het onderzoek bestaat uit 5 bouwstenen, die de basis vormen voor een duurzame verankering van Lean:

  • Visie & Strategie: Een visie en strategie is richtinggevend voor een organisatie en bepaalt het dagelijks handelen. In welke mate is Lean verbonden aan de visie en een strategie en ervaren medewerkers dat zij een bijdrage leveren aan het waarmaken hiervan.
  • Besturing: De besturing van een organisatie moet verbonden zijn aan de strategie voor alignment en het waarmaken van de strategie. In welke mate is de strategie van een organisatie doorvertaald naar Key Performance Indicators (KPI’s) tot op teamniveau en wordt er kort cyclisch gestuurd op resultaten. En in hoeverre zijn de verbeterinitiatieven gekoppeld aan de (KPI’s) en doelstellingen van de organisatie en worden de verbeterinitiatieven daadwerkelijk waargemaakt.
  • Leiderschap: Zijn de leiders van de organisatie eigenaar van Lean, laten zij het gewenste voorbeeldgedrag zien en weten zij hun medewerkers te inspireren en te disciplineren bij het behalen van de doelen.
  • Uitvoering: Worden de werkzaamheden op een uniforme en op een verspillingsarme wijze uitgevoerd. In welke mate vindt continue verbetering plaats vanuit het oogpunt van de klant en stimuleert men elkaar om continu te verbeteren.
  • Borging: Is de Lean werkwijze geborgd in de cultuur en de besturing van de organisatie en laten medewerkers de nieuwe werkwijze zien in houding en gedrag. En in hoeverre neemt het lijnmanagement verantwoordelijkheid voor de nieuwe manier van werken.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg