invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Herinrichting functiehuis

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Wanneer een organisatie de verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie wil door zelforganiserende zorgteams te creëren moet het primaire proces versterkt worden. Deze (cultuur-) verandering vraagt om een analyse en herinrichting van functies.

Dit onderzoeksinstrument ondersteunt deze stap. Het instrument maakt onderdeel uit van de toolkit Leuker Werken, In voor zorg!-traject van Het Laar in Tilburg, en is ontwikkeld door Clemens Kies.

Analyse functies

De functies die geanalyseerd worden zijn: zorghulp niveau 1, huiskamermedewerker, voedingsassistent, activiteitenbegeleider en gastvrouw/gastheer. Dit zijn de ondersteunende en welzijnsdiensten in het zorgproces.

Middels een objectieve onderzoeksmethode ‘WEBA’ worden de welzijnscondities van deze functies in kaart gebracht. Risico’s die hieruit naar voren komen leiden tot aanpassingen binnen de functie. Deze aanpassingen kunnen zijn op het gebied van ontplooiing, tevredenheid, flexibiliteit, arbeidsproductiviteit, verloop en dergelijke. De hoofdvraag die bij dit kwalitatieve én kwantitatieve onderzoek beantwoord wordt is: In hoeverre past het zorg- en welzijnsproces, gericht op de ondersteunende en welzijnsdiensten, bij zelforganiserende teams en blijven de kwaliteit van zorg en diensten gewaarborgd?

Resultaten

De resultaten die men met dit instrument in kaart brengt zijn veelomvattend: taken, taakprocessen, organisatieprocessen en de autonomie van de functie, de beschrijving en functieanalyse. Vervolgens worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan ten behoeve van veranderbeleid en inpassing in het werken met zelforganiserende teams en over de invloed op de kwaliteit van dienstverlening van de zorgorganisatie.

De voor- en nadelen worden benoemd van elk ontwerp én de belangen van de betrokken partijen. Zo ontstaat ‘de ideale oplossing’ voor het inrichten van de functie bij de implementatie van zelforganiserende teams.

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg