invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Handreiking: Samenwerken in de eerste lijn

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De toename van chronische en complexe zorg, onder meer door vergrijzing, medische en technologische vooruitgang, vraagt om een adequaat antwoord van de eerste lijn. Wil de eerste lijn die toename kunnen opvangen, dan is meer samenwerking en coördinatie nodig.

Sterke eerstelijnszorg vraagt om gezamenlijke inspanning, kennis, ervaring en middelen van verschillende disciplines. Samenwerking mag niet toevallig of vrijblijvend zijn. Maar goed samenwerken is een uitdaging. Het kost tijd, het vraagt om verschillende keuzes, en het gaat niet vanzelfsprekend goed. De handreiking ‘Samenwerken in de eerste lijn’ wil hierbij ondersteunen.

Een handreiking voor zorgverleners

De handreiking biedt een bundeling van expertise op het gebied van samenwerking in de eerste lijn. Hij is bedoeld voor professionals die een bijdrage willen leveren aan verbetering van een sterke eerste lijn. Een handige tool voor zowel ervaren samenwerkers als beginners, waarbij lichte en hechtere vormen van samenwerking aan bod komen.

Inhoud

‘Samenwerken in de eerste lijn’ gaat in op multidisciplinaire samenwerking voor verschillende doelgroepen en thema’s:

  • Het belang van samenwerking in de eerste lijn
  • Vormen van samenwerking
  • Samenwerking met andere domeinen
  • Het proces van samenwerking
  • Coördinatie- en communicatievormen
  • Financiering
  • Ondersteuningsmogelijkheden

De handleiding bespreekt faal- en succesfactoren, noemt aandachtspunten en geeft concrete tips en adviezen voor samenwerking. Drie aspecten staan hierbij centraal: 

  • Grotere vraaggerichtheid: het afstemmen van het aanbod op de vragen en problemen van cliënten
  • Betere zorg: afstemmen op en gebruik maken van elkaars kwaliteiten
  • Efficiënt werken: slim organiseren, het bundelen van voorzieningen en faciliteiten, voorkomen van dubbel werk, zichtbaar maken wat wel en niet werkt.

Download

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg